MIĘŚNIE GŁOWY

Mięśnie głowy można podzielić na trzy grupy mięśni: wyrazowe (mimiczne), żwaczowe oraz mięśnie języka, gałki ocznej i narządu statyczno-słuchowego. Dzisiaj skupimy się na dwóch pierwszych grupach, czyli na mięśniach wyrazowych i żwaczowych głowy.  MIĘŚNIE WYRAZOWE Mają zwykle tylko jeden przyczep na elementach kostnych lub też przyczepiają się tylko do skóry czy błony śluzowej. Napięcie spoczynkowe
Więcej


PRZYCZEPY WĘDZIDEŁEK ORAZ TECHNIKI ICH PLASTYKI

Wędzidełka warg i policzków tworzy nieregularnie przebiegająca linia połączenia śluzówkowo-dziąsłowego. Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek mogą powodować zespół objawów (tzw. pull syndrome) i tak, w zależności od budowy i przyczepu wędzidełka może ono powodować blednięcie, pociąganie lub odrywanie dziąsła brzeżnego.     TYPY PRZYCZEPU WĘDZIDEŁKA WARGI GÓRNEJ WG PLACKA   1. Przyczep śluzówkowy- umiejscowiony w obszarze błony
Więcej


ANATOMIA – JĘZYK I ŚLINIANKI

BUDOWA JĘZYKA Język jest wałem mięśniowym położonym na dnie jamy ustnej i pokryty śluzówką. W jego budowie wyróżnia się nasadę, trzon, grzbiet, powierzchnię dolną i koniec (czubek). Śluzówka języka jest wilgotna, różowa, pokryta licznymi brodawkami językowymi wystającymi ponad powierzchnię śluzówki. RODZAJE BRODAWEK JĘZYKOWYCH 1. Mechaniczne (= służą do pobierania i rozdrabniania pokarmu), dzielimy je na: a)
Więcej