CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ŁUKU ZĘBOWEGO

1. Krawędzie sieczne siekaczy, wierzchołek żucia kła i powierzchnie żucia zębów przedtrzonowych oraz pierwszego zęba trzonowego znajdują się na jednej płaszczyźnie poziomej. Płaszczyzna powierzchni żucia drugiego i trzeciego zęba trzonowego biegnie skośnie ku górze.

2. Najbardziej wysunięte punkty powierzchni zewnętrznych tworzą ciągłą linię, która w łuku zębowym dolnym ma kształt paraboli, a w łuku zębowym górnym kształt połowy elipsy.
3. Przedłużenia linii łączących środkowe punkty powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej jednoimiennych zębów przecinają się w jednym punkcie w płaszczyźnie pośrodkowej.
4. Łuki powierzchni zewnętrznych zębów stykają się w punktach końcowych.

5. Między zębami w łuku istnieją miejsca styczne.

6. Zęby w łuku są uszeregowane symetrycznie i według stałej kolejności.

Przykładowy sposób numeracji zębów
7. Wzajemny stosunek zębów szczęki i żuchwy nazywamy zwarciem, a ich ułożenie w czasie żucia zgryzem. Rozróżnia się następujące postaci zwarcia:
– nożycowate,
– obcęgowate,
– dachówkowate,
– tyłozwarcie,
– przedzwarcie,
– zwarcie otwarte.
* z tych postaci zwarcia prawidłowe są nożycowate i obcęgowate.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart