CZERWIEC 2016 – EGZAMIN

1. Naczelną zasadą stosowaną przez asystę w metodzie oburęcznego przekazywania instrumentów używanych głównie podczas zabiegów chirurgicznych jest
A. podawanie i przyjmowanie ich lewą ręką.
B. podawanie i przyjmowanie ich prawą ręką.
C. podawanie ich lewą ręką, a przejmowanie prawą.
D. podawanie ich prawą ręką, a przejmowanie lewą.
 
2. Biorąc pod uwagę wysokość siedzenia asysty w stosunku do wysokości siedzenia lekarza, aby asysta miała pełną kontrolę wizualną pola zabiegowego, linia jej wzroku powinna znajdować się powyżej wzroku lekarza
A. o 15 – 20 cm.
B. o 20 – 25 cm.
C. o 25 – 30 cm.
D. o 30 – 35 cm.
 
3. Metodę pracy, w której lekarz dentysta pracuje bez asysty, przyjmując leżącego pacjenta, określa się nazwą
A. „centro”
B. „centris”
C. „centric”
D. „centrica” 
 
4. Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy zalecić 
A. stosowanie „białej diety”.
B. przepłukanie ust po zabiegu.
C. używanie pasty wybielającej w dniu zabiegu.
D. powstrzymanie się od jedzenia przez 45 minut.
 
5. Ze względu na nadwrażliwość i możliwość wtórnych przebarwień po zabiegu wybielania pacjent powinien stosować dietę zawierającą
A. kwaśne i kolorowe owoce.
B. napoje w postaci kawy i herbaty. 
C. warzywa typu marchew, pomidory, buraki.
D. produkty typu mleko, jogurty naturalne, kefiry. 
 
6. W czasie zabiegu stomatologicznego lekarz stomatolog zauważył u pacjenta objawy zwiastujące występowanie hipoglikemii. W sytuacji, gdy pacjent jest przytomny, należy mu podać do spożycia 
A. zimną wodę.
B. słodką herbatę.
C. gorzką herbatę.
D. przegotowaną wodę. 
 
7. Elementem przedstawionym na zdjęciu stosowanym w uzupełnianiu braków zębowych jest 

 

A. overlay.
B. implant z koroną.
C. nakład na implancie.
D. ćwiek okołomiazgowy. 
 
8. W ramach kompetencji zawodowych higienistka stomatologiczna może wykonać zabieg
A. kiretażu otwartego.
B. fluoryzacji kontaktowej.
C. usunięcia zęba paradontalnego.
D. szlifowania guzków zębów mlecznych. 
 
9. W odzwyczajaniu dziecka od ssania palca można zastosować płytkę
A. Schwarza.
B. podniebienną McNeila.
C. ćwiczebną podniebienną.
D. przedsionkową Schonherra.
 
10. Prosty aparat ortodontyczny, widoczny na zdjęciu, służy do wzmacniania mięśnia
 
 
A. żwacza.
B. bródkowego.
C. okrężnego ust.
D. skrzydłowego przyśrodkowego. 
 
11. Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono zwiększanie napięcia mięśnia okrężnego ust przez układanie warg do gwizdania. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych
A. biernych.
B. wolnych. 
C. prowadzonych.
D. izometrycznych.
 
12. Pacjentowi z problemem erozji zębów higienistka powinna zalecić w celu ograniczenia działania kwasów
A. picie soków owocowych przez słomkę. 
B. stosowanie szczoteczki o twardym włosiu. 
C. stosowaniu kwaśnych napojów i pokarmów. 
D. płukanie jamy ustnej roztworem chlorhexydyny .
 
13. Podczas amputacji przyżyciowej należy zastosować
A. kompomer.
B. glasjonomer.
C. cement fosforanowy.
D. wodorotlenek wapnia.  
 
14. Do chemicznego opracowania kanału przed jego mechaniczny obróbką stosuje się
A. Etanol.
B. Evicrol
C. Endosal.
D. Eugenol. 
 
15. Testem sprawdzającym prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej w sterylizatorach parowych jest
A. Attest
B. test Bowic-Dicka
C. taśma sterylizacyjne.
D. wieloparametrowy test paskowy 
 
16. Dyszę piaskarki po wykonanym zabiegu usunięcia osadu nazębnego należy
A. naoliwić olejem.
B. przepłukać wodą destylowaną.
C. osuszyć sprężonym powietrzem. 
D. zdezynfekować i wysterylizować. 
 
17. Przygotowując zapotrzebowanie na materiały potrzebne do wykonania zabiegu wybielania zębów należy zamówić preparaty zawierające 
A. 18% EDTA.
B. 10%  kwas alginowy.
C. 40% kwas cytrynowy.
D. 30% nadtlenek wodoru.
 
18. Kontrola zewnętrzna sprawowana przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, mająca na celu badanie skuteczności sterylizacji, powinna być przeprowadzana testami  
A. fizycznymi.
B. chemicznymi. 
C. biologicznymi. 
D. kolorymetrycznymi. 
 
19. Jakiego rodzaju zdjęcie przedstawia skan
 
 
A. pantomograficzne.
B. cefalometrycze. 
C. przylegające.
D. zgryzowe,.
 
20. Jaką pracę protetyczną przedstawia rysunek 
 
 
A. licówkę.
B. most protetyczny.
C. protezę szkieletową. 
D. koronę protetyczną. 
 
21. Wszystkie opakowane i nieopakowane narzędzia o różnej budowie, w tym o budowie kapilarnej, należy sterylizować w autoklawie klasy
A. A
B. B
C. N
D. S
 
22. Fizjologicznym, postępującym z wiekiem, zużyciem twardych tkanek zęba na skutek kontaktu zęba z zębem jest
A. atrycja.
B. abrazja. 
C. resorbcja.
D. demastykacja. 
 
23. Siodełkowatość (w terminologii angielskiej „col”) określa się
A. okolicę okołokoronową zęba, niepokrytą szkliwem.
B. okolicę okołowierzchołkową zęba, niepokrytą szkliwem. 
C. część powierzchni żującej zęba, niedostępną dla szczoteczki. 
D. część powierzchni stycznej zęba, niedostępną dla szczoteczki. 
 
24. Zmianą patologiczną wywołaną przesunięciem się całego przyzębia brzeżnego w kierunku wierzchołkowym, widoczną na rysunku jest 
 
 
A. recesja.
B. resekcja. 
C. radisekcja.
D. radektomia.
 
25. Przedwczesna utrata trzonowców mlecznych może być przyczyną powstania zgryzu
A. otwartego częściowego. 
B. głębokiego rzekomego. 
C. krzyżowego całkowitego.
D. przodozgryzu częściowego. 
 
26. Badając jamę ustną pacjenta za pomocą wskaźnika API, higienistka zanotowała oceny dla przestrzeni międzyzębowych w szczęce i żuchwie.  Otrzymany wynik informuje o tym, że higiena jamy ustnej pacjenta jest 
 
 
A. przeciętna.
B. optymalna.
C. dość dobra.
D. niedostateczna. 
 
27. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I pojawiającym się na skórze może być 
A. rogowacenie białe.
B. mięsak Kaposiego.
C. zapalenie kątów ust.
D. brodawczak płaskonabłonkowy. 
 
28. Badanie żywotności zęba poprzez dotknięcie jego powierzchni watą nasączoną chlorkiem etylu jest testem
A. termicznym.
B. chemicznym.
C. elektrycznym.
D. dopplerowskim. 
 
29. Bolesność przy opukiwaniu pionowym zęba za pomocą trzonka lusterka świadczy 
A. o żywotności miazgi zęba.
B. o zapaleniu przyzębia brzeżnego. 
C. o młodzieńczym zapaleniu przyzębia. 
D. o procesie zapalnym w tkankach okołowierzchołkowych. 
 
30. Aparatem stosowanym do laserowej diagnostyki zmian próchniczych jest 
A. unistom. 
B. periotest.
C. pulptester.
D. diagnodent. 
 
31. Rysunek przedstawia profil twarzy osoby
 
 
A. z progenią.
B. z protruzją.
C. z retrogenią.
D. z prognacją. 
 
32. Który rysunek przedstawia ubytek próchnicowy klasy IV?
 
 
 
33. W celu usunięcia węzłów urazowych z powierzchni żujących należy przygotować końcówkę turbinową oraz
A. nakładacz, lusterko, ślinociąg.
B. upychadło kulkowe, lusterko, kalkę zgryzową.
C. separatory, lusterko, ślinociąg, kulkę diamentową. 
D. pęsetę, lusterko, kulkę diamentową, kalkę zgryzową. 
 
34. Podczas pobierania wycisku anatomicznego szczęki, po wprowadzeniu łyżki do jamy ustnej pacjenta należy ją osadzać zaczynając od krawędzi
A. tylnej, stopniowo kierując się do przodu.
B. bocznej, stopniowo kierując się ku tyłowi. 
C. przedniej, stopniowo kierując się ku tyłowi.
D. przedniej, stopniowo kierując się do zębów dolnych.
 
35. Wykres przedstawia zestawienie metod profilaktyki próchnicy. Symbol X oznacza 
 
 
A. stosowanie mioterapii.
B. uzupełnianie braków zębowych.
C. stosowanie laków szczelinowych.
D. wykonywanie ekstrakcji zębowych. 
 
36. Zbiorowe płukanie jamy ustnej roztworami fluorkowymi prowadzi się pod nadzorem profesjonalnym u dzieci
A. do 3 roku życia. 
B. do 4 roku życia. 
C. do 5 roku życia. 
D. do 6 roku życia. 
 
37. Metoda fluoryzacji kontaktowej polegająca na wbudowywaniu jonów fluorkowych do twardych tkanek zęba za pomocą prądu stałego o małym stężeniu to
A. wcieranie.
B. lakierowanie.
C. okłady nałyżkach.
D. jonoforeza fluorkowa. 
 
38. Zamiennikiem cukru rafinowanego w diecie pacjenta z wysokim ryzykiem próchnicy jest
A. ksylitol.
B. fruktoza.
C. cukier gronowy.
D. cukier trzcinowy. 
 
39. Rysunek przedstawia instruktaż  szczotkowania zębów metodą

A. Roll.
B. Bassa.
C. Fonesa.
D. Chartersa. 
 
40. W trakcie naświetlania laku fluorowego lampą polimeryzacyjną higienistka stomatologiczna w celu ochrony narządu wzroku, powinna zastosować 
A. gogle ochronne.
B. przyłbicę ochronną.
C. okulary powiększające.
D. pomarańczowy filtr ochronny UV.