CZERWIEC 2017 – EGZAMIN

1. W trakcie zabiegu wykonywanego techniką pracy na cztery ręce instrument, który ma być podany lekarzowi powinien być trzymany przez asystentkę stomatologiczną w opuszkach kciuka i palców

A. środkowego oraz ostatniego
B. serdecznego oraz ostatniego
C. wskazującego oraz środkowego
D. wskazującego oraz serdecznego

2. Metodę pracy bez asysty, w której pacjent leży, a operator siedzi w pozycji 8:30-12:30 określa się nazwą

A. duo
B. solo
C. mono
D. tradycyjna

3. Odległość instrumentu od jamy ustnej pacjenta przekazywanego operatorowi w pozycji gotowej do przejęcia, powinna wynosić

A. 5-9cm
B. 10-15cm
C. 20-25cm
D. 30-35cm

4. Do opracowania ubytku w szczęce, w pozycji leżącej, powierzchnia zgryzowa zębów górnych w stosunku do płaszczyzny podłogi powinna być ustawiona


A. równolegle
B. pod kątem 45 stopni
C. pod kątem 60 stopni
D. prawie prostopadle

5. Zabiegiem dentystycznym polegającym na impregnowaniu zęba roztworem srebra jest


A. lakowanie
B. lapisowanie
C. lakierowanie
D. ligaturowanie

6. Który preparat powinna podać asysta lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania zębów?


A. 37% roztwór kwasku cytrynowego
B. 17% roztwór wersenianu sodu
C. 0,2% roztwór chlorheksydyny
D. 30% roztwór nadtlenkku wodoru

7. W celu zapobiegania aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych pacjenta podczas pracy na cztery ręce  powinno się stosować


A. ssak
B. ślinociąg
C. optragate
D. koferdam

8.który materiał endodontyczny stosowany w leczeniu kanałowym zęba zaznaczono a rysunku literą X?A.  wkład okołomiazgowy
B. wypełnienie gutaperką
C. wkład koronowo korzeniowy
D. ćwiek wodorotlenkowo- wapniowy.

9. W trakcie usuwania złogów nazębnych  z powierzchni żującej zęba należy stosować końcówkę skalera ultradzwiękowego

A. w kształcie łopatki
B. zakończoną kuleczką
C. trójkątną zakończoną ostro
D. wąską trójkątną zakończoną ostro

10. Do usuwania głębokich zlógów nazębnych z powierzchni dystalnych zębów bocznych używa się kirety Graceya oznaczonej kodem

A. 5/6
B. 7/8
C. 11/12
D. 13/14

11. W którym zabiegu wykorzystywane jest zjawisko kawitacji?


A. skalingu
B. Fluorzyacji
C. Piaskowania
D. Periopolishingu

12. Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono ćwiczenia Rogersa. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych

A. wolnych
B. biernych
C. oporowych
D. izometrycznych

13. Która metoda pozwala na opracowanie ubytku zęba przy użyciu strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku glinu o różnej wielkości ziaren?

A. abrazja glinkowa
B. atrycja powietrzna
C. Abrazja powietrzna
D. Abfrakcja diagnostyczna

14. Pacjentowi  w okresie zagrożenia fluorozą należy zalecić


A. picie soków owocowych
B. zażywanie tabletek fluorowych
C. płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu
D. stosowanie pasty z ograniczoną ilością fluoru lub bez.

15. U pacjenta zdiagnozowano próchnicę butelkową. W tej sytuacji można zalecić

A. założenie ligatury
B. wykonanie frenulektomii
C. pokrycie zębów roztworem azotanu srebra
D. płukanie jamy ustnej roztworem kwasu cytrynowego

16. Przygotowując fleczer, proszek należy zmieszać z

A. eugeolem
B. solą fizjologiczną
C. wodą destylowaną
D. kwasem polikarboksylowym

17. Który materiał  z zawartością fluoru należy zastosować do uzupełnienia ubytków w zębach mlecznych?

A. amalgamat
B. glassjonomer
C. Cement fosforanowy
D. Wodorotlenek wapnia

18. Który lek jest składnikiem past służących do wypełnienia kanałów korzeniowych?


A. Evicrol
B. Endosal
C. Eugenol
D. Endosolv

19. Kątnicę turbinową bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy


A. zdezynfekować i naoliwić olejem
B. Zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym
C. tylko osuszyć sprężonym powietrzem
D. osuszyć i przemyć wodą destylowaną

20. Instrumentem ręcznym służącym do kondensacji pionowej gutaperki w kanale korzeniowym jest


A. finger
B. lentulo
C. plugger
D. spreader

21. Który instrument służy do zamknięcia światła  naczynia krwionośnego

A. imadło
B. raspator
C. Kleszczyki Beina
D. Kleszczczyki hemostatyczne

22. Do zgłębnikowania ran chirurgicznych służy

A. hak ostry
B. dźwignia prosta
C. dłuto chirurgiczne
D. Sonda chirurgiczna

23. Który identyfikator zakładu opieki zdrowotnej  powinna zawierać pełna dokumentacja medyczna indywidualna?

A. NIP
B. KRS
C. RUM
D. REGON

24. Dokumentację pacjentów nieżyjących przechowuje się – licząc od końca roku, w którym nastąpił zgon – przez okres

A. 5 lat
B. 10 lat
C. 15 lat
D. 20 lat

25. Wybierz pracę protetyczną, stosowaną przy częściowych brakach zębowch, przedstawioną na rysunku


A. most protetyczny
B. szyna nagryzowa
C. proteza acronowa
D. proteza szkieletowa

26. Do sterylizacji narzędzi stomatologicznych nie należy używać

A. suchych sterylizatorów
B. papieru sterylizującego
C. włókniny opakowaniowej
D. rękawów papierowo- foliowych

27. Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba spowodowaną przez nawykowe otwieranie spinek do włosów za pomocą zębów jest


A. atrycja
B. abrazja
C. resorpcja
D. demastykacja

28. U dorosłego pacjenta stwierdzono trzy powierzchnie zaatakowane próchnicą,1 ząb usunięty, 2 powierzchnie wypełnione. Ile wynosi wartość wskaźnika próchnicy PUWp?

A. 6
B. 8
C.10
D. 12

29. Próchnica występująca w zębach pozbawionych żywej miazgi jest

A. kwitnąca
B. nietypowa
C. początkowa
D. podminowującą

30. Aparatem stosowanym do badania osteointegracji implantu i ruchomości zębów jest

A. profin
B. unistom
C. periotest
D. diagnodent

31. Którą diastemę przedstawia rysunek?


A. zbieżną
B. rozbieżną
C. równoległą
D. przyśrodkową


32. Rysunek przedstawia warunki zgryzowe u pacjenta. Widocznym zaburzeniem zgryzowym jestA. tyłozgryz
B. przodozgryz
C. zgryz głęboki
D. zgryz przewieszony


33. Do szlifowania zębów – w celu eliminacji węzłów urazowych – należy przygotować narzędzia diagnostyczne oraz

A. krążki i gumki na kątnicę na turbinkę, wosk różowy
B. krążki i gumki na prostnicę na mikrosilnk, wosk różowy
C. kamienie i węgliki spiekane na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową
D. wiertła diamentowe, krążki i gumki na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową


34. W celu pobrania u pacjenta wycisków orientacyjnych na modele diagnostyczne należy zastosować

A. masę silikonową
B. masę alginatową
C. wosk wyciskowy
D. wosk laboratoryjny

35. Dziecko wykonując ćwiczenie Rogersa, powinno stać w pozycji na ,,baczność”, a następnie odchylić głowę i ręce do

A. tylu z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
B. boku z równoczesnym odwrócenie dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
C. boku z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
D. tyłu z równoczesnym odwróceniem dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

36. Wychowawca wraz z grupą dzieci przedszkolnych odwiedził gabinet stomatologiczny. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. receptywności
B. organizowania środowiska wychowującego
C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia
D. intencjonalizowania wpływów wychowawczych


37. Którą metodę szczotkowania zębów przedstawia rysunek?
A. Roll
B. Bassa
C. Fonesa
D. Chartersa

38. Zużyte i niesprawne akumulatory oraz lampy światłoutwardzalne należy

A. zniszczyć
B. spalić w piecu
C. oddać do recyklingu
D. wyrzucić do odpadów komunalnych

39. Który preparat należy zastosować do smarowania kątnic na mikrosilnik oraz turbin przed sterylizacją w autoklawie?

A. Rafię
B. Rafinat
C. Olej w aerozolu
C. Wazelinę kosmetyczną

40. Pozostałości materiału światłoutwardzalnego na światłowodzie lampy polimeryzacyjnej należy usunąć

A. pędzelkiem
B. microbrushem
C. plastikową szpatułką
D. jednorazową igłą do iniekcji