Tym razem w ramach powtórki przed egzaminem, przygotowałam dla was zadania ze wskaźników.  Zadania niżej przedstawione pojawiały się w arkuszach pisemnych egzaminów zawodowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w poszczególnych latach. Więcej arkuszy znajdziecie na stronie CKE.


1.
ZADANIE 23, ARKUSZ EGZAMINACYJNY CZERWIEC 2007
Po badaniu lekarz stomatolog określił u pacjenta na podstawie wskaźnika CPITN I kategorię poterzb. Po ustaleniu plany profilaktyczno-leczniczego przekazał pacjenta higienistce, która realizuje zadanie w postaci
    A. Korekty zgryzu
B. Skalingu naddziąsłowego
C. Usunięcia nawisów wypełnień
D. Instruktażu higieny jamy ustnej2.ZADANIE 27, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2007 Podczas badania jamy ustnej pacjenta zastosowano wskaźnik potrzeb leczniczych przyzębia – CPITN. Wartość wskaźnika określono kodem 2, wynik wskazuje na obecność
    A. Krwawienia z dziąseł

    B. Kamienia poddziąsłowego i naddziąsłowego
C. Kieszonek dziąsłowych głębokości 3,5-5,5m

D. Kieszonek dziąsłowych głębokości powyżej 6mm


3.
ZADANIE 29, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2007
W czasie wizyty kontrolnej w gabinecie dentystycznym, w celu oceny higieny jamy ustnej, wybarwiono pacjentowi złogi nazębne za pomocą roztworu fuksyny. Uzyskano następujące wartości liczbowe:
Stan higieny jamy ustnej pacjenta należy ocenić jako:

 

     A. Bardzo dobry
     B. Dobry
     C. Dostateczny
     D. Zły

 

4.ZADANIE 31, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2007W trakcie badania profilaktycznego u pacjenta skontrolowano dziesięć przestrzeni międzyzębowych. W sześciu przestrzeniach stwierdzono obecność płytki nazębnej. Higiena jamy ustnej tego pacjenta jest

A. niedostateczna wymagająca poprawy.
     B. przeciętna wymagająca poprawy.
     C. w miarę dobra.
     D. optymalna.


5.
ZADANIE 26, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2011
W tabeli przedstawiono wartości wskaźników PUW uzyskane w wyniku oceny stanu uzębienia czterech dziewczynek. Która dziewczynka ma najwięcej zaatakowanych próchnicą zębów?
 

    A. Kasia
B. Marysia
C. Ania
D. Ewa


 
6.
ZADANIE 27, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2011
W wyniku badania stanu higieny uzębienia pacjenta obliczono aproksymalny wskaźnik płytki. Otrzymana wartość A.P.I. = 20% oznacza


A. optymalną higienę jamy ustnej.

B. w miarę dobrą higienę jamy ustnej.

C. przeciętną, wymagającą poprawy higienę jamy ustnej.

D. niedostateczną, wymagającą poprawy higienę jamy ustnej.

 
 
 
7.
ZADANIE 36, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2011
W czasie badania stanu higieny jamy ustnej higienistka stwierdziła:
ząb 16 – pokryty nalotem mniej niż 1/3 korony,
ząb 11 –  bez nalotu,
ząb 26 – pokryty nalotem powyżej 2/3 korony,
ząb 36 – pokryty nalotem powyżej 2/3 korony,
Ząb 31 – bez nalotu,
Ząb 46 – pokryty nalotem mniej niż 1/3 korony,
Która tabela zawiera wyniki przeprowadzonego badania?
 


8.
ZADANIE 21, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2012
W wyniku badania stanu przyzębia za pomocą  kalibrowanego zgłębnika, higienistka
stwierdziła obecność  kamienia poddziąsłowego, krwawienie z dziąsła oraz kieszonkę
dziąsłową  głębokości 7 mm. Do sekstantu powinna wpisać


    A. kod 1.

    B. kod 2.
    C. kod 3.

    D. kod 4.

9.
ZADANIE 22, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2012
W czasie badania diagnostycznego stanu uzębienia dorosłej pacjentki stwierdzono:
ząb 15 – próchnica, ząb 16 – próchnica, ząb 17 – usunięty ,
ząb 24 – wypełnienie, ząb 25 – próchnica, ząb 28 – usunięty,
ząb 32 – wypełnienie, ząb 36 – próchnica, ząb 38 – usunięty,
ząb 44 – wypełnienie, ząb 46 – wypełnienie, ząb 47 – próchnica.
Na podstawie wyników badania określ wartość  wskaźnika próchnicy u tej pacjentki.

      
A. PUWz = 12
    B. PUWz = 6
    C. PUWz = 5
    D. PUWz = 3


10.
ZADANIE 34, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2012 W czasie badania stanu higieny jamy ustnej higienistka stwierdziła:
ząb 16 – pokryty nalotem powyżej 2/3 korony
ząb 11 – pokryty nalotem mniej niż 1/3 korony
ząb 26 – pokryty nalotm mniej niż 1/3 korony
ząb 36 – pokryty nalotem mniej niż 1/3 korony
ząb 31 – bez nalotu
ząb 46 – pokryty nalotem powyżej niż 2/3 korony
Który diagram przedstawia wyniki przeprowadzonego badania?
 

 
 
 
11.
ZADANIE 23, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2013
W ramach programu Indywidualna profilaktyka próchnicy higienistka stomatologiczna obliczyła u sześciu pacjentów wskaźnik płytki nazębnej przestrzeni międzyzębowej A.P.I. Oto uzyskane wartości wskaźników:
Pacjent 1 – 72%
Pacjent 2 – 17%
Pacjent 3 – 20%
Pacjent 4 – 44%
Pacjent 5 – 80%
Pacjent 6 – 67%
Wskaż pacjentów o optymalnej higienie uzębienia.

    A. Pacjent 1 i pacjent 5.
    B. Pacjent 2 i pacjent 3.
    C. Pacjent 3 i pacjent 4.
    D. Pacjent 4 i pacjent 6.
 
 
12.
ZADANIE 24, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2013
W trakcie badania u pacjenta stwierdzono: próchnica na 3 powierzchniach z
ębowych, 1 ząb usunięty i wypełnienia na 4 powierzchniach zębowych. Wartość wskaźnika PUWp dla tego pacjenta wynosi

A. 8
    B. 9
    C. 11
    D. 12

 
13.
ZADANIE 27, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2013
W czasie badania stanu higieny jamy ustnej pacjenta metodą uproszczonego wskaźnika fuksynowego, higienistka stomatologiczna powinna ocenić wybarwienie złogów na powierzchniach

A. wargowej i podniebiennej zęba 11, policzkowej i podniebiennej zębów 14 i 16 oraz
           wargowej i językowej zęba 41, policzkowej i językowej zębów 44 i 46.
    B. wargowej i podniebiennej zęba 11, policzkowej i podniebiennej zębów 14 i 16 oraz
           wargowej i językowej zęba 31, policzkowej i językowej zębów 34 i 36.
    C. tylko podniebiennej zębów 11, 14 i 16 oraz tylko językowej zębów 41, 44 i 46.
    D. tylko podniebiennej zębów 11, 14 i 16 oraz tylko językowej zębów 31, 34 i 36.


14.
ZADANIE 33, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2013
W czasie badania higieny jamy ustnej pacjenta higienistka stomatologiczna stwierdziła:
ząb 26 – brak nalotu
z
ąb 11 – nalot na 1/2 korony zęba
z
ąb 46 – nalot powyżej 2/3 korony zęba
Wskaż prawidłowy zapis badania.

A. 26-0, 11-2, 46-3
    B. 26-0, 11-1, 46-3
    C. 26-0, 11-1, 46-2
    D. 26-0, 11-3, 46-3
 
 
15.
ZADANIE 28, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2014
Higienistka przeprowadziła u pacjenta badanie wykorzystując wskaźnik PSI. Wynik przedstawia tabela i wskazuje on:   
  A. Zapalenie dziąseł

B. Zdrowe przyzębie

C. Zapalenie przyzębia

D. Przewlekłe zaawansowane periodontitis

 


 
16.
ZADANIE 29, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 20114
Przed zabiegiem oczyszczania zębów higienistka zbadała przestrzenie międzyzębowe na obecność płytki nazębnej. Uzyskane wyniki wskaźnika API świadczą o higienie

    A. Dobrej
B. Optymalnej
C. Przeciętnej
D. Niewłaściwej17.
ZADANIE 30, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2014
Określając zabarwieni powierzchni zębów pokrytych nalotem (wksaźnikiem OHI) higienistka zanotowała następujące oceny dla kolejnych 3 zębów w szczęce i żuchwie
                                                


Ocena dla zęba 36 oznacza, że u pacjenta  

    A. Stwierdza się zabarwienie 1/3 wysokości korony
B. Nie stwierdza się nalotu na powierzchni klinicznej zęba
C. Jest widoczne zabarwienie od 1/3 do 2/3 wysokości korony
D. Występuje zabarwienie ponad 2/3 wysokości powierzchni korony


 
 
18.
ZADANIE 25, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: STYCZEŃ 2013
Określając kod objawów chorobowych wg wskaźnika CPITN, higienistka zanotowała następujące oceny dla kolejnych sekstantów w szczęce
                                                    A. Zdrowego przyzębia
B. Kieszonek do 6mm i więcej
C. Krwawienia przy zgłębinikowaniu
D. Kieszonek głębokich do 3mm i obecność krwawienia
19.
ZADANIE 17, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: STYCZEŃ 2014
Zastosowanie erytrozyny w stomatologii związane jest
    

A. z kontrolą miejsc osadzania się płytki nazębnej w jamie ustnej.
    B. z hamowaniem krwawień podczas zabiegów.
C. z leczeniem nadwrażliwości szkliwnej.
D. z usuwaniem przebarwień nazę
bnych.20.
ZADANIE 24, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: STYCZEŃ 2014
Higienistka przeprowadziła u 100 osób badania dotyczące frekwencji próchnicy. Jedynie u 10 osób nie odnotowała próchnicy. Wskaźnik frekwencji próchnicy dla badanej grupy wynosi

A. 10%
    B. 50%
    C. 90%
    D. 100%


21.
ZADANIE 25, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: STYCZEŃ 2014
U dorosłego pacjenta przeprowadzono badanie jamy ustnej i obliczono wskaźnik PUW. Wynik, który otrzymano, dostarczył higienistce informacje na temat


    A. intensywności próchnicy
B. liczby zębów dotkniętych próchnicą
C. liczby powierzchni zębów dotkniętych próchnicą
D. zalegania płytki bakteryjnej w przestrzeniach zębowych
Link do arkuszy egzaminacyjnych KLIK

Link do odpowiedzi KLIK

Wcześniejsze powtórki na blogu:
ortodoncja – zadania egzaminacyjne

Przyzębie – teoria
– Klasyfikacja próchnicy i jej objawy
– próchnica – zadania egzaminacyjne
narzędzia diagnostyczne
– wiertła stomatologiczne


ODPOWIEDZI: 
1.D      2.B      3.D      4.B      5.A      6.A       7.B      8.D 
9.A      10.B    11.B    12.D    13.B    14.A     15.A    16.C   
17.D    18.D    19.A    20.C     21.B

83 thoughts on “EGZAMIN – POWTÓRKA ZE WSKAŹNIKÓW”

 1. Proszę o przesłanie na meila materiałów jakie posiadasz. Praktyczny egzamin mam 16.06.2015 r. i jestem przerażona. Wszystkie koleżanki z grupy są pracującymi już w zawodzie tylko ja jedna niestety nie pracuję w gabinecie stomatologicznym. Przesłałam już do Ciebie jedną wiadomość 🙂 Bardzo fajny i czytelny blog. Pozdrawiam, Joanna e-mail: j.izdebska@gazeta.pl

 2. Witam właśnie przeglądam blog i patrzę same przydatne informacje 🙂 w tym roku kończę asystentkę i od września idę na drugi semestr higienistki blog na pewno mi się przyda 🙂 pozdrawiam

 3. kilka dni temu znalazłam twojego bloga i jestem zachwycona że tyle ciekawych informacji w jednym miejscu , korzystam z tych informacji i proszę o więcej egzamin zdaje 22 czerwca i umieram ze strachu .pozdrawiam monikalech

 4. Witaj! wspaniały blog – wszystko '' w pigułce'' 🙂 Czy byłabyś tak uprzejma i wysłała mi materiały dotyczące przebiegu lakowania? krok po kroku – Nasza rola, bylabym wdzieczna:) pozdrawiam serdecznie
  mój mail – likaonka@o2.pl

 5. witam, czy ja też mogę prosić o wersję tego i innych powtorek na maila? ehaska@wp.pl z góry dziękuję
  Czy ma Pani może arkusze egzaminacyjne tegoroczne kierunkow asystentka i higienistka stom.? pozdrawiam

 6. Świetny blog mam pytanie ma może ktoś dostęp do testów potrzebuje asystentkę czerwiec 2015, styczeń 2014, styczeń i czerwiec 2013, styczeń i czerwiec 2012 oraz higienistkę styczeń 2015, styczeń 2012. Jeśli ktoś by mół to proszę o wysłanie na meila: emiliahojda@wp.pl

 7. Rewelacyjny blog:)
  Proszę o odpowiedzi z testu oraz przesłanie innych powtórek wraz z odpowiedziami. Chodzi mi o te poniżej:)
  – ortodoncja – zadania egzaminacyjne
  -Przyzębie – teoria
  – Klasyfikacja próchnicy i jej objawy
  – próchnica – zadania egzaminacyjne
  -narzędzia diagnostyczne
  – wiertła stomatologiczne
  magda.tychy@poczta.fm

 8. Prosze o wysłanie ma maila edyta 13093@wp.pl
  Wcześniejsze powtórki na blogu:
  – ortodoncja – zadania egzaminacyjne
  -Przyzębie – teoria
  – Klasyfikacja próchnicy i jej objawy
  – próchnica – zadania egzaminacyjne
  -narzędzia diagnostyczne
  – wiertła stomatologiczne

  Z góry dziękuję 🙂

 9. Witam bardzo proszę o wysłanie mi na meila tego żebym mogla to wydrukować oraz jesli posiadasz arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat które posiadasz będę bardzo wdzięczna SUPER BLOG MEGA POMOCNY �� smefu@op.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart