Zadania i odpowiedzi, które poniżej znajdziecie zostały opublikowane przez CKE w wymaganiach egzaminacyjnych dla zawodu higienistki stomatologicznej. 

1. W trakcie opracowywania ubytku w zębie z użyciem turbiny lekarz dentysta wykonuje czynności w strefie operacyjnej, natomiast higienistka stomatologiczna jako asysta zajmuje pozycję między “godzinami”
A.
2:00 a 4:00
B. 4:00 a 7:00
C. 12:00 a 2:00
D. 7:00 a 12:00

2. W gabinecie periodontologicznym w trakcie badania jamy ustnej higienistka stomatologiczna zauważyła złogi nazębne. W tym przypadku pacjent powinien być zakwalifikowany do zabiegu
A. skalingu
B. diatermii
C. lapisowania
D. piaskowania

3. Do zabiegu ekstrakcji zęba należy przekazać pacjentowi zalecenia pozabiegowe, między innymi aby do końca dnia
A. nie palił papierosów
B. przestrzegał “białej diety”
C. płukał jamę ustną przegotowaną wodą
D. przykładał ciepłe okłady w okolicy usuniętego zęba

4. Która czynność przy wykonywaniu zabiegu lakierowania zębów została oznaczona symbolem “X”?

A. polimeryzacja lakieru
B. osuszenie zęba powietrzem
C. przemycie zęba solą fizjologiczną
D. oczyszczenie zęba pastą polerską

5. Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy należy zarabiać
A. w mieszalniku
B. na szklanej płytce metalową szpatułką
C. na bloczku papierowym plastikową szpatułką
D. na bloczku woskowanym, mieszając bazę z katalizatorem

6. Który instrument należy zastosować do usuwania próchnicy zębiny?


7. Postępując zgodnie z zaleceniem stacji sanitarno-epidemiologicznej, dotyczącym częstości kontroli biologicznej, po usunięciu usterki w autoklawie należy umieścić w jego komorze sterylizującej
A. wskaźnik fizyczny
B. test bakteriologiczny
C. wskaźnik chemiczny
D. sprawdzian (taśmę samoprzylepną)

8.  Po śmierci pacjenta prawo wglądu w jego dokumentację medyczną ma
A. małżonek/małżonka
B. każdy członek rodziny
C. tylko najbliżsi członkowie rodziny
D. osoba upoważniona przez niego za życia

9. W gabinecie dentystycznym dokumentację medyczną pacjenta należy przechowywać przez
A. 5 lat
B. 10 lat
C. 15 lat
D. 20 lat

10. Podczas badania stomatologicznego jamy ustnej zaobserwowano u pacjenta następujące objawy chorobowe: krwawienie po zgłębnikowaniu, kamień nazębny pod i naddziąsłowy oraz patologiczne kieszonki dziąsłowe głębokości 3,5 mm. Do oceny stanu jamy ustnej tego pacjenta należy zastosować wskaźnik
A. OHI
B. CPITN
C. fuksynowy
D. płytki bakteryjnej

11. U pacjenta wskaźnik higieny jamy ustnej API wynosi 38%. Przy tej wartości higienę jamy ustnej należy ocenić jako
A. optymalną
B. przeciętną
C. niewłaściwą
D. w miarę dobrą

12. Rysunek przedstawia zniekształcenie twarzowo-zgryzowe w postaci

A. progenii
B. nadzgryzu
C. tyłożuchwia
D. przodożuchwia

13. W celu ograniczenia szkodliwego działania węglowodanów na uzębienie dzieci należy zalecać spożywanie słodyczy
A. codziennie
B. między posiłkami
C. 2-4 razy w tygodniu, w jednej porcji, zjadając je szybko
D. 5-6 razy w tygodniu, małymi porcjami, zjadając je wolno

14. Ważną metodą oddziaływania na podopiecznych, kształtują właściwe postawy i nawyki prozdrowotne jest stworzenie środowiska wychowującego. W tym celu istotne będzie zorganizowanie
A. konkursy rysunkowego
B. wzorcowego kącika higieny
C. instruktażu higieny jamy ustnej
D. inscenizacji artystyczno-naukowej

15. Instruktaż higieny jamy ustnej dla pacjenta z objawami znacznej recesji dziąseł przeprowadzany metodą Stillmanna, powinien zawierać następujące kolejno wykonywane czynności:
A. szczotkę układa się pod kątem 45 stopni, następnie wykonuje się ruch wymiatania
B. szczotkę układa się pod kątem 90 stopni do powierzchni zębów, następnie wykonuje się ruchy okrężne
C. szczotkę układa się pod kątem 45 stopni, następnie wywijana jest w kierunku brzegów siecznych (powierzchni żujących), z jednoczesnym ruchem poprzecznie wibrującym
D. szczotkę układa się pod kątem 45 stopni w okolicy szyjki zęba, tak aby włosie było skierowane do brzegu siecznego (powierzchni żującej), następnie wykonuje się ruchy drgająco-okrężne.

16. Pacjent został skierowany na zabiegi laseroterapii. W tej sytuacji higienista stomatologiczna obsługując laser powinna zastosować środek ochrony osobistej w postaci
A. filtru niebieskiego
B. specjalnego tubusa
C. gumowego fartucha
D. okularów ochronnych z osłonkami bocznymi

17. Higienistka stomatologiczna na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty wykonuje u pacjenta badanie zęba na żywotność. Wynik pomiaru wyniósł 4 m, a pacjent nie odczuwał podczas badania reakcji na bodziec. Wynik badania wskazuje, że w badanym zębie
A. miazga jest zdrowa
B. miazga jest martwa
C. występuje zapalenie miazgi II stopnia
D. występuje przewlekły stan zapalny miazgi

18. Bezpośrednio po wykonanym zabiegu stomatologicznym kątnicę na mikrosilnik należy
A. zdezynfekować i naoliwić
B. przemyć wodą destylowaną
C. przetrzeć jednorazowym ręcznikiem
D. zapakować w rękaw foliowo-papierowy.

ODPOWIEDZI:
1. A     2. A     3. A     4. B     5. B     6. A     7. B     8. D     9. B
10. B   11. D   12. C   13. C   14. B   15. C    16. D  17. B   18. A

11 thoughts on “EGZAMIN – PRZYKŁADOWE ZADANIA Z WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH”

  1. czy wiadomo dlaczego wśród pytań błąka się unistom? czy ktoś jeszcze nim pracuje? czy kiedykolwiek robi/ła to higienistka?

  2. Właśnie też się nad tym zastanawiam… w kluczu jest odpowiedź B (10 lat), zaś w podręczniku Jańczuka na stronie 174 jest napisane, że kartoteki archiwum należy przechowywać przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

  3. W Jańczuku na stronie 274 jest napisane że dokumentację przechowujemy 20 lat jeśli pacjent zmarł, natomiast w pytaniu nr 9 nie jest napisane nic o zgonie, więc odpowiedź B jest jak najbardziej prawidłowa 🙂 Jeśli pacjent przestanie chodzić do naszego gabinetu lub przeniesie się gdzie indziej jesteśmy zobowiązani trzymać jego dokumenty przez 10 lat 🙂
    Ps. Genialny blog! Znam go od niedawana ale bardzo mi pomógł poukładać logiczne pewne rzeczy 🙂

  4. Dołączę do prośby moich poprzedniczek. Prześlij mi wszystkie posiadane przez Ciebie testy z odp. proszę. Wesprzesz mnie w edukacji grona przyszłych higienistek. Twoja cegiełka przyczyni się do budowy solidnego muru!DZIĘKUJĘ
    email:k.milka1@interia.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart