EGZAMIN ZAWODOWY – STYCZEŃ 2018

Poniżej znajdziecie pytania i odpowiedzi do pisemnego arkusza egzaminacyjnego – styczeń 2018. Mam nadzieję, że wszystkim dobrze poszło i trzymam kciuki za Wasze egzaminy praktyczne 🙂

Zadanie 1.
Wskaż metodę pracy, w której pacjent leży w położeniu centralnym, w operator i asysta siedzą prawie naprzeciw siebie

A. Schona.
B. Sintona.
C. Schwarza.
D. Schönherra.

Zadanie 2.
Którą kiretę należy przygotować do usuwania złogów nazębnych zlokalizowanych na powierzchniach implantów?
A. Gracey.
B. After Five.
C. Z włókna węglowego.
D. Z węglika spiekanego.

Zadanie 3.
Do zabiegu wypełnienia bruzd lakiem szczelinowym w dolnym pierwszym trzonowcu, wykonywanym w pozycji siedzącej pacjenta, podparcie pleców i podgłówek należy ustawić pod kątem

A. 45-60 stopni.
B. 70-80 stopni.
C. 90-120 stopni.
D. 130-140 stopni.

Zadanie 4.
Który preparat należy zastosować do wytrawienia szkliwa?

A. Chlorhexydynę o stężeniu 0,2%.
B. Wersenian sodu o stężeniu 17%
C. Podchloryn sodu o stężeniu 15%.
D. Kwas ortofosforowy o stężeniu 37%.

Zadanie 5.
Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy przekazać zalecenia dotyczące zakazu

A. picia przez słomkę.
B. jedzenia kwaśnych pokarmów.
C. jedzenia miękkich pokarmów w dniu zabiegu.
D. wieczornego szczotkowania zębów w tym dniu.

Zadanie 6.
U pacjenta ze zdiagnozowaną epilepsją w trakcie zabiegu wystąpił częściowy napad padaczki, W tej sytuacji jest konieczne

A. podjęcie resuscytacji.
B. podanie dożylne adrenaliny. ł
C. usunięcie z jamy ustnej ciał obcych.
D. ochronienie pacjenta przed utratą ciepła.

Zadanie 7.
Zabieg oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni z kamienia nazębnego określa się jako
A. root planing.
B. radektomia.
C. frenulektomia.
D. gingiwektomia.

Zadanie 8.
Które uzupełnienie protetyczne jest przedstawione na rysunku?

A. Implant zębowy.
B. Nakład porcelanowy.
C. Ćwiek okołomiazgowy.
D. Wkład koronowo-korzeniowy.

Zadanie 9.
W trakcie piaskowania zębów końcówka dyszy piaskarki powinna być oddalona od powierzchni zęba
A. o 25-0,5 mm.
B. o 1-1,5 mm.
C. o 2-2,5 mm.
D. o 3-5 mm.

Zadanie 10.
Przedstawiona końcówka skalera ultradźwiękowego jest przeznaczona do usuwania złogów kamienia

A. z przestrzeni międzyzębowych.
B. z głębokich kieszonek przyzębnych.
C. z powierzchni korzeni i szyjek zębowych.
D. z powierzchni językowych dolnych siekaczy.

Zadanie 11.
Przy zastosowaniu której metody usuwa się próchnicową zębinę przy użyciu wierteł?
A. Atraumtatycznej.
B. Chemo-mechanicznej.
C. Abrazyjno-kinetycznej.
D. Mechanicznej rotacyjnej.

Zadanie 12.
Pacjentowi ze szkliwem plamkowym należy zalecić

A. zażywanie tabletek fluorkowych.
B. używanie pasty do zębów bez fluoru.
C. picie soków owocowych przez słomkę.
D. płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu.

Zadanie 13.
Przygotowując cement polikarboksylowy, proszek należy zmieszać

A. z eterem.
B. z eugenolem.
C. z wodą destylowaną.
D. z kwasem poliakrylowym.

Zadanie 14.
Który materiał należy zastosować do wypełniania szczelinowych ubytków?
A. Flow.
B. Sealer.
C. Cement fosforanowy.
D. Amalgamat z fazą gamma-2.

Zadanie 15.
Podczas sporządzania cementu cynkowo-siarczanowego należy przygotować

A. wodę, szpatułkę metalową i płytkę szklaną.
B. żywicę, szpatułkę metalową i płytkę szklaną.
C. wodę, szpatułkę plastikową i płytkę papierową.
D. żywicę, szpatułkę plastikową i płytkę papierową.

Zadanie 16.
Który cement leczniczy jest stosowany między innymi do pokrycia bezpośredniego miazgi?

A. Polikarboksylowy.
B. Szklano-jonomerowy.
C. Cynkowo-siarczanowy.
D. Wodorotlenkowo-wapniowy.

Zadanie 17.
Kleszcze ekstrakcyjne bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy

A. zapakować w rękaw foliowy.
B. przepłukać wodą destylowaną.
C. zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym.
D. umyć dokładnie szczoteczką w wodzie.

Zadanie 18.
Sporządzając zapotrzebowanie na leki do chemicznego opracowania kanału korzeniowego, należy zamówić

A. chloraminę o stężeniu 2%.
B. fluorek sodu o stężeniu 2%.
C. kwas cytrynowy o stężeniu 40%.
D. kwas ortofosforowy o stężeniu 37%.

Zadanie 19.
Instrumentem mechanicznym służącym do wprowadzania ruchem obrotowym materiału wypełniającego w głąb kanału korzeniowego jest

A. T-Flex.
B. plugger.
C. Spreader
D. Igła Lentulo

Zadanie 20.
Który instrument służy do wyrównywania ostrych brzegów wyrostka zębodołowego?

A. Imadło
B. Ekstraktor
C. Kleszcze kostne.
D. Kleszczyki hemostatyczne.

Zadanie 21.
Do sondowania ran służy
A. perioluks
B. dłuto chirurgiczne.
C. łyżeczka zębodołowa
D. zgłębnik chirurgiczny.

Zadanie 22.
Do wprowadzania i formowania wypełnień w ubytkach próchnicowych należy przygotować

A. nakładacz, raspator
B. nakładacz, upychadło
C. łyżeczki zębodołowe, upychadło
D. prostnicę z wiertłami, upychadło.

Zadanie 23.
Który zapis w karcie pacjenta oznacza próchnicę średnią górnego lewego stałego kła?

A. 23 caries media
B. 13 caries media
C. 13 caries prifunda
D. 63 caries secundaria

Zadanie 24.
Skierowanie na zdjęcie rentgenowskie wydane przez lekarza dentystę jest dokumentacją
A. leczniczą
B. konsultacyjną
C. indywidualną zewnętrzną
D. indywidualną wewnętrzną

Zadanie 25.
Uzupełnieniem protetycznym, składającym się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych sąsiadujących z brakiem zębowym oraz przęsła jest

A. licówka.
B. mikroproteza.
C. most protetyczny.
D. proteza szkieletowa.

Zadanie 26.
Pakując instrumenty do torebki papierowo-foliowej, pomiędzy zgrzewem a materiałem sterylizowanym należy zachować odstęp wynoszący

A. 0,5 cm
B. 1,5 cm
C. 3 cm
D. 4 cm

Zadanie 27.
Którą wadę zgryzu charakteryzuje nadmierny wzrost żuchwy we wszystkich trzech wymiarach?

A. Mikrogenię.
B. Makrogenię.
C. Mikrognację.
D. Makrognację.

Zadanie 28.
Podczas badania dorosłego pacjenta wskaźnikiem CPITN zarejestrowano w jednym sekstancie wystąpienie kodu objawów chorobowych – 3, co oznacza obecność

A. krwawienia z dziąseł.
B. kamienia nad- i poddziąsłowego.
C. kieszonek dziąsłowych powyżej 6 mm.
D. kieszonek dziąsłowych od 3,5 do 5,5 mm.

Zadanie 29.
Która postać Próchnicy Występuje u osób młodych, z szerokimi kanalikami zębinowymi, u których nie doszło jeszcze do pełnej mineralizacji szkliwa?

A. Ostra.
B. Wtórna.
C. Nietypowa.
D. Przewlekła.

Zadanie 30.
Który test żywotności zęba wykonuje się poprzez dotknięcie powierzchni zęba watą nasączoną chlorkiem etylu?

A. Opukowy.
B. Termiczny.
C. Elektryczny.
D. Dopplerowski.

Zadanie 31.
Urządzenie widoczne na ilustracji służy do

A. badania żywotności miazgi.
B. mierzenia głębokości próchnicy.
C. badania stopnia furkacji korzenia.
D. określenia stopnia ruchomości zębów.

Zadanie 32.
W karcie choroby pacjenta w rozpoznaniu lekarz dentysta wpisał “D3”, co oznacza zmianę próchniczą

A. sięgającą miazgi
B. w obrębie zębiny z ubytkiem tkanek
C. w szkliwie z minimalnym jego ubytkiem
D. w szkliwie z nienaruszoną powierzchnią

Zadanie 33.
Na rysunku przedstawiono zgryz krzyżowy częściowy

A. przedni
B. lewostronny
C. boczny obustronny
D. boczny prawostronny

Zadanie 34.
Instrukcja użycia ilustruje przygotowanie masy protetyczne do wycisku

A. wstępnego.
B. dwufazowego
C. orientacyjnego.
D. anatomicznego.

Zadanie 35.
Higienistka pokazuje i wyjaśnia pacjentowi na planszach edukacyjnych przebieg chorób przvzębia. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. oddziaływania przez świadomość.
B. organizowania środowiska wychowującego.
C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia.
D. intencjonalizowania wpływów wychowawczych.

Zadanie 36.
W profilaktyce miejscowej pacjentowi z kwasową erozją szkliwa należy zalecić

A. spożywanie pokarmów kwaśnych.
B. powolne picie napojów gazowanych.
C. spożywanie leków w postaci tabletek do ssania.
D. przepłukanie jamy ustnej wodą po spożyciu owoców.

Zadanie 37.
Pacjentowi po zabiegu chirurgicznym należy zalecić irygację o słabym i rozszczepionym prądzie płynu, bardzo miękką szczoteczkę oraz metodę szczotkowania

A. Roll
B. Fonesa.
C. Chartersa.
D. Hirschfelda.

Zadanie 38.
Które postępowanie zaleca się w stosunku do zużytego zbiornika separatora amalgamatu

A. Oddać do utylizacji.
B. Zniszczyć mechanicznie.
C. Wyrzucić do odpadów medycznych.
D. Przechowywać w szklanym pojemniku.

Zadanie 39.
Którą wodę należy stosować do płukania narzędzi, aby zapobiec korodowaniu i powstawaniu plam?

A. Utlenioną.
B. Zdemineralizowaną.
C. Wodociągową zimną.
D. Wysokozmineralizowaną.

Zadanie 40.
W celu oczyszczenia wewnętrznych kanałów piaskarki z resztek materiału ściernego, po oczyszczeniu zbiornika i upewnieniu się, że jest pusta, należy

A. wlać do zbiornika wodę destylowaną.
B. zanurzyć piaskarkę w płynie dezynfekcyjnym.
C. przetrzeć piaskarkę chusteczką do dezynfekcji.
D. podłączyć ją do unitu i kilkakrotnie uruchomić.

 

Podoba Ci się ten wpis?

Share on facebook
Podziel się na Facebooku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart