Zadanie 1.
Podczas którego zabiegu przeprowadzonego u leżącego pacjenta metodą na cztery ręce nie ma użycia ssaka ze względu na brak aerozolu wodno-powietrznego? A. Piaskowania zębów.
B. Wypełniania kanałów korzeniowych.
C. Szlifowania zębów z użyciem turbiny.
D. Ultradźwiękowego skalingu naddziąsłowego.

Zadanie 2.
Którego chwytu nie stosuje asysta podczas trzymania instrumentów w pracy zespołowej?

A. Piórowego.
B. Trójpalcowego.
C. Dłoniowo-kciukowego.
D. Dwupalcowego podpartego.

Zadanie 3.
W celu ustalenia zwarcia centralnego pacjent musi znajdować się w pozycji:

A. siedzącej.
B. półleżącej.
C. leżącej zasadniczej.
D. leżącej spoczynkowej.

Zadanie 4.
Który rodzaj zabiegów elektrochirurgicznych wykorzystuje się do usuwania przerostów błony śluzowej za pomocą elektrod płaskich lub kulkowych?

A. Elektroterapię.
B. Elektroanestezję.
C. Elektrokoagulację.
D. Elektrosterylizację

Zadanie 5.
Ilustracja przedstawia zestaw narzędzi przygotowany do:

A. ekstrakcji zęba.
B. izolacji zębów od dostępu śliny.
C. zdjęcia szwów z rany poekstrakcyjnej.
D. wypełniania kanału korzeniowego płynną gutaperką

Zadanie 6.
Lekarz dentysta przed zabiegiem wybielania nałożył preparat, widoczny na ilustracji, na uzębienie pacjenta. Kolejną czynnością, którą powinna wykonać asysta, jest:

A. założenie wałków ligniny.
B. spłukanie preparatu wodnym sprayem.
C. osuszenie preparatu sprężonym powietrzem.
D. naświetlenie preparatu lampą polimeryzacyjną.

Zadanie 7.
Bezpośrednio po zabiegu aplikacji w jamie ustnej lakieru fluorowego w postaci zawiesiny, pacjenta nie
dotyczy zakaz:

A. płukania jamy ustnej.
B. picia napojów gazowanych.
C. żucia twardych pokarmów.
D. wykonywania wysiłku fizycznego.

Zadanie 8.
Którego z wymienionych zabiegów nie wolno wykonywać w sytuacji, gdy pacjent ma założony aparat
stały ortodontyczny?

A. Skalingu.
B. Polishingu.
C. Profesjonalnego wybielania zębów.
D. Profesjonalnego oczyszczania zębów.

Zadanie 9.
W przypadku, gdy w trakcie zabiegu do oka pacjenta dostanie się wytrawiacz, należy natychmiast:

A. zaaplikować wodę utlenioną do oka.
B. usunąć lakier fluorowy jałowym gazikiem.
C. przemywać oko dużą ilością wody przez 10-15 minut.
D. odciągnąć powieki palcami jednej ręki, drugą ręką za pomocą kawałka miękkiej chusteczki
pocierać delikatnie wnętrze powieki.

Zadanie 10.
Zabiegiem periodontologicznym polegającym na wygładzeniu powierzchni korzenia zęba jest:

A. skaling.
B. stripping.
C. polishing.
D. root planing.

Zadanie 11.
Które elementy umieszczone na powierzchni zębów są widoczne na ilustracji?

A. Ligatury metalowe Twist.
B. Łuk i pierścienie z rurkami.
C. Łuk z zamkami metalowymi.
D. Ligatury metalowe Kobayashi.

Zadanie 12.
Wybierz końcówkę ultradźwiękową służącą do oczyszczania implantów i koron pełnoceramicznych.

Zadanie 13.
„Na matowej powierzchni płytki szklanej szpatułką metalową do odmierzonej ilości płynu dodaje się porcjami proszek – nieustannie mieszając, aż do uzyskania jednorodnej, połyskliwej masy o plastelinowej konsystencji. Efektywny czas zarabiania, w zależności od ilości materiału, wynosi 60-90 sekund.”
Który cement przygotowuje się zgodnie z opisaną techniką zarabiania?

A. Fosforowy.
B. Polikarboksylowy.
C. Cynkowo-siarczanowy.
D. Tlenkowo-cynkowo-eugenolowy.

Zadanie 14.
Które środki wywołujące martwicę miazgi stosowane są w nieodwracalnych pulpopatiach? 

A. Kortyzonowe.
B. Uszczelniające.
C. Hemostatyczne.
D. Dewitalizacyjne.

Zadanie 15.
Który preparat wykorzystujący własności chelatujące jest stosowany do chemicznego opracowania kanału korzeniowego zęba przed jego mechaniczną obróbką?

A. Chlorheksydyna.
B. Podchloryn sodu.
C. Nadtlenek wodoru.
D. Wersenian disodu.

Zadanie 16.
Stosowanie preparatów Ca(OH)2 nie jest wykorzystywane w celu:

A. odkażania kanałów korzeniowych.
B. wywołania procesów apeksyfikacji.
C. leczenia endodontycznego zębów mlecznych.
D. chemicznego poszerzania kanałów korzeniowych.

Zadanie 17.
Który środek leczniczy należy zastosować do zabiegu lapisowania zębów mlecznych?

A. 2% fluorek sodu
B. 20% azotan srebra
C. 5% fluorek cynawy
D. 40% nadtlenek wodoru

Zadanie 18.
Który instrument służy do ręcznego usuwania próchnicowo zmienionej zębiny?

A. Ekspander.
B. Ekstraktor.
C. Ekstyrpator.
D. Ekskawator.

Zadanie 19.
Narzędziem służącym do klejenia zamków ortodontycznych jest:

A. haczyk ostry
B. ortometr prosty
C. raspator boczny
D. pęseta skrzyżowana

Zadanie 20.
Test Sporal A, który został poddany procesowi sterylizacji, należy:

A. przekazać do utylizacji,
B. umieścić w książce sterylizacji,
C. umieścić w karcie choroby pacjenta,
D. przekazać do laboratorium mikrobiologicznego.

Zadanie 21.
Który z przedstawionych piktogramów dotyczących niebezpiecznych substancji informuje o materiałach zakaźnych?

Zadanie 22.
Podczas mycia instrumentów stomatologicznych do ostatniego płukania należy zastosować wodę:

A. utlenioną.
B. mineralną.
C. królewską.
D. destylowaną.

Zadanie 23.
Przez jaki okres należy przechowywać w gabinecie stomatologicznym zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta?

A. 5 lat.
B. 10 lat.
C. 15 lat.
D. 20 lat.

Zadanie 24.

Który rodzaj karty stomatologicznej przedstawiono powyżej?

A. Protetyczną.
B. Chirurgiczną.
C. Pedodontyczną.
D. Periodontologiczną.

Zadanie 25.
Który zapis znakowania zębów według systemu Viohla jest prawidłowy dla „zęba lewego górnego drugiego siekacza mlecznego”?

A. 22
B. 42
C. 62
D. 82

Zadanie 26.
Do jakiej objętości można maksymalnie napełniać narzędziami torebki papierowo-foliowe do sterylizacji?

A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 3/4

Zadanie 27.
Zabieg podcięcia zbyt krótkiego wędzidełka języka zmniejszającego jego ruchomość, wykonywany w znieczuleniu miejscowym, to:

A. fraktomia.
B. fibrotomia.
C. frenulotomia.
D. frenulektomia.

Zadanie 28.
Zmianę wynikającą z poszerzenia naczyń krwionośnych, występującą często u osób starszych, określa się jako język

A. włochaty.
B. malinowy.
C. kawiorowy.
D. geograficzny.

Zadanie 29.
Która jednostka chorobowa może być przyczyną powstawania kwasowej erozji zębów?

A. Bulimia.
B. Szkorbut.
C. Epilepsja.
D. Miażdżyca.

Zadanie 30.
Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba powstającą na skutek zginania korony zęba pod wpływem obciążeń zgryzowych działających ekscentrycznie do długiej osi zęba jest ubytek
A. erozyjny.
B. atrycyjny.
C. abrazyjny.
D. abfrakcyjny.

Zadanie 31.
W trakcie badania jamy ustnej pacjenta stwierdzono, że na 20 badanych przestrzeni międzyzębowych w 12 wykryto obecność płytki nazębnej. Ile wynosi wartość wskaźnika API u tego pacjenta?

A. 50%
B. 55%
C. 60%
D. 65%

Zadanie 32.

W tabeli przedstawiono kody objawów chorobowych w sekstantach uzębienia według wskaźnika CPITN. Wybierz kategorię potrzeb leczniczych, którą należy zastosować u tego pacjenta w sektorze V.
A. Tylko instruktaż higieny jamy ustnej.
B. Usunięcie płytki nazębnej i irygacja dziąseł.
C. Usunięcie nawisów wypełnień i leczenie kompleksowe.
D. Instruktaż higieny jamy ustnej, skaling nad- i poddziąsłowy.

Zadanie 33. Którą wadę zgryzu przedstawiają rysunki?

A. Progenię.
B. Prognację.
C. Retrogenię.
D. Mikrogenię.

Zadanie 34.
Do przygotowania alginatowej masy wyciskowej zaleca się użycie wody o temperaturze około

A. 10°C
B. 15°C
C. 23°C
D. 30°C

Zadanie 35.
Widoczne na ilustracji ćwiczenie ortodontyczne jest zalecane pacjentom z wadą zgryzu zwaną

A. zgryzem głębokim.
B. zgryzem krzyżowym.
C. tyłozgryzem rzekomym.
D. przodozgryzem częściowym.

Zadanie 36.
Pacjentowi z tyłozgryzem całkowitym należy zalecić ćwiczenie:

A. Rogersa.
B. Skalouda.
C. z procą bródkową.
D. ze szpatułką drewnianą.

Zadanie 37.
Do której z metod wychowania w kulturze zdrowotnej zalicza się zorganizowanie kącika higieny dla dzieci 6-letnich?

A. Kontroli, egzekwowania i oceny.
B. Oddziaływania przez świadomość.
C. Organizowania środowiska wychowującego.
D. Utrwalania pożądanych zachowań zdrowotnych.

Zadanie 38.
Do czego należy stosować szczoteczkę przedstawioną na rysunku?

A. Do oczyszczania implantów.
B. Do czyszczenia protez zębowych.
C. Do oczyszczania wyciągów gumowych.
D. Do oczyszczania mostów protetycznych.

Zadanie 39.
Nicią dentystyczną złożoną z wielu teksturowanych, elastycznych włókien, która rozszerza się pod wpływem śliny w przestrzeniach międzyzębowych, jest

A. Super Floss.
B. Reach Flosser.
C. Expand Flosser.
D. Expanding Floss.

Zadanie 40.
Komu należy zalecić metodę oczyszczania zębów przedstawioną na rysunku?

A. Dzieciom do 10. roku życia.
B. Dorosłym z kwasową erozją zębów.
C. Dorosłym z problemem recesji dziąseł.
D. Młodzieży między 15. a 18. rokiem życia.

 

Podoba Ci się ten post?

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart