EGZAMIN ZAWODOWY – CZERWIEC 2019

Zadanie 1.

Podczas którego zabiegu przeprowadzonego u leżącego pacjenta metodą na “cztery ręce” nie ma potrzeby użycia ssaka ze względu na brak aerozolu wodno-powietrznego?

A. Piaskowania zębów
B. Wypełniania kanałów korzeniowych
C. szlifowania zębów z użyciem turbiny
D. ultradźwiękowego skalingu naddziąsłowego

Zadanie 2.

Którego chwytu nie stosuje asysta podczas trzymania instrumentów w pracy zespołowej?

A. piórowego
B. trójpalcowego
C. dłoniowo-kciukowego
D. dwupalcowego podpartego

 Zadanie 3.

W celu ustalenia zwarcia  centralnego pacjent musi znajdować się w pozycjI

A. siedzącej
B. półleżącej
C. leżącej  zasadniczej
D. leżącej spoczynkowej

Zadanie 4.

Który rodzaj zabiegów elektrochirurgicznych wykorzystuje się do usuwanie przerostów błony śluzowej za pomocą elektrod płaskich lub kulkowych?

A. elektroterapię
B. elektroanestezję
C. elektrokoagulację
D. elektrosterylizację

Zadanie 5.

Ilustracja przedstawia zestaw narzędzi przygotowany do

A. ekstrakcji zęba
B. izolacji zębów od dostępu do śliny
C. zdjęcia szwów z rany poekstrakcyjnej
D. wypełnienia kanału korzeniowego płynną gutaperką

Zadanie 6.

Lekarz dentysta przed zabiegiem wybielania, nałożył preparat widoczny na ilustracji, na uzębienie pacjenta. Kolejną czynnością, którą powinna wykonać asysta, jest

A. założenie wałków ligniny
B.spłukanie preparatu wodnym sprayem
C. osuszenie preparatu sprężonym powietrzem
D. naświetlenie preparatu lampą polimeryzacyjną

Zadanie 7.

Bezpośrednio po zabiegu aplikacji w jamie ustnej lakieru fluorkowego w postaci zawiesiny, pacjenta nie dotyczy zakaz

A. płukania jamy ustnej
B. picia napojów gazowanych
C. żucia twardych pokarmów
D. wykonywania wysiłku fizycznego

Zadanie 8.

Którego z wymienionych zabiegów nie wolno wykonywać w sytuacji, gdy pacjent ma założony aparat stały ortodontyczny?

A. skalingu
B. polishingu
C. profesjonalnego wybielania zębów
D. profesjonalnego oczyszczania zębów

Zadanie 9.

W przypadku, gdy w trakcie zabiegu do oka pacjenta dostanie się wytrawiacz, należy natychmiast

A. zaaplikować wodę utlenioną do oka
B. usunąć lakier fluorowy jałowym gazikiem
C. przemywać oko dużą ilością wody przez 10-15 minut
D. odciągnąć powieki palcami jednej ręki, drugą ręką za pomocą kawałka miękkiej chusteczki pocierać delikatnie wnętrze powieki

Zadanie 10.

Zabiegiem periodontologicznym polegającym na wygładzeniu powierzchni korzenia zęba jest

A. skaling
B. stripping
C. polishing
D. root planing

Zadanie 11.

Które elementy umieszczone na powierzchni zębów są widoczne na ilustracji?

A. Ligatury metalowe Twist
B. Łuk i pierścienie z rurkami
C. Łuk z zamkami metalowymi
D. Ligatury metalowe Kobayashi

Zadanie 12.

Wybierz końcówkę służącą do oczyszczania implantów i koron porcelanowych

Zadanie 13.

“Na matowej powierzchni płytki szklanej szpatułką metalową do odmierzonej ilości płynu dodaje się porcjami proszek – nieustannie mieszając, aż do uzyskania jednorodnej, połyskliwej masy o plastelinowej konsystencji. Efektywny czas zarabiania, w zależności od ilości materiału, wynosi 60-90 sekund.”

Który cement przygotowuje się zgodnie z opisaną techniką zarabiania?

A. Fosforowy
B. Polikarboksylowy
C. Cynkowo-siarczanowy
D. Tlenkowo-cynkowo-eugenolowy

Zadanie 14.

Które środki wywołujące martwicę miazgi stosowane są w nieodwracalnych pulpopatiach?

A. Kortyzonowe
B. Uszczelniające
C. Hemostatyczne
D. Dewitalizacyjne

Zadanie 15.

Który preparat wykorzystujący właściwości chelatujące, jest stosowany do chemicznego opracowania kanału korzeniowego zęba przed jego mechaniczną obróbką?

A. Chlorheksydyna
B. Podchloryn sodu
C. Nadtlenek wodoru
D. Wersenian disodu

Zadanie 16.

Stosowanie preparatów Ca(OH)2 nie jest wykorzystywane w celu

A. odkażania kanałów korzeniowych
B. wywołania procesów apeksyfikacji
C. leczenia endodontycznego zębów mlecznych
D. chemicznego poszerzania kanałów korzeniowych

Zadanie 17.

Który środek leczniczy należy zastosować do zabiegu lapisowania zębów mlecznych?

A. 2% fluorek sodu
B. 20% azotan srebra
C. 5% fluorek cynawy
D. 40% nadtlenek wodoru

Zadanie 18.

Który instrument służy do ręcznego usuwania próchnicowo zmienionej zębiny?

A. ekspander
B. ekstraktor
C. ekstyrpator
D. ekskawator

Zadanie 19.

Narzędziem służącym do klejenia zamków ortodontycznych jest

A. haczyk ostry
B. ortomet prosty
C. raspator boczny
D. pęseta skrzyżowana

Zadanie 20.

Test Sporal A, który został poddany procesowi sterylizacji, należy

A. przekazać do utylizacji
B. umieścić w książce sterylizacji
C. umieścić w karcie choroby pacjenta
D. przekazać do laboratorium mikrobiologicznego

Zadanie 21.

Który z przedstawionych piktogramów dotyczących niebezpiecznych substancji informuje o materiałach zakaźnych?

A.
B.
C.
D.

Zadanie 22.

Podczas mycia instrumentów stomatologicznych do ostatniego płukania należy zastosować wodę

A. utlenioną
B. mineralną
C. królewską
D. destylowaną

Zadania 23.

Przez jaki okres należy przechowywać w gabinecie stomatologicznym zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją  medyczną pacjenta?

A. 5 lat
B. 10 lat
C. 15 lat
D. 20 lat

Zadanie 24.

Który rodzaj karty stomatologicznej przedstawiono powyżej?

A. protetyczną
B. chirurgiczną
C. pedodontyczną
D. periodontologiczną

Zadanie 25.

Który zapis znakowania zębów według systemu Viohla jest prawidłowy dla “zęba lewego górnego drugiego siekacza mlecznego’?

A. 22
B. 42
C. 62
D. 82

Zadanie 26.

Do jakiej objętości można maksymalnie napełniać narzędziami torebki papierowo-foliowe do sterylizacji?

A. ½
B. ⅓
C. ¼
D. ¾

Zadanie 27.

Zabieg podcięcia zbyt krótkiego wędzidełka języka zmniejszającego jego ruchomość, wykonywany w znieczuleniu miejscowym, to

A. fraktomia
B. fibrotomia
C. frenulotomia
D. frenulektomia

Zadanie 28.

Zmianę wynikającą z poszerzenia naczyń krwionośnych, występującą często u osób starszych, określa się jako język

A. włochaty
B. malinowy
C. kawiorowy
D. geograficzny

Zadanie 29.

Która jednostka chorobowa może być przyczyną powstawania kwasowej erozji zębów?

A. bulimia
B. szkorbut
C. epilepsja
D. miażdżyca

Zadanie 30.

Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba powstającą na skutek zginania korony zęba pod wpływem obciążeń zgryzowych działających ekscentrycznie do długiej osi zęba jest ubytek

A. erozyjny
B. atrycyjny
C. abrazyjny
D. abfrakcyjny

Zadanie 31.

W trakcie badania jamy ustnej pacjenta stwierdzono, że na 20 badanych przestrzeni międzyzębowych w 12 wykryto obecność płytki nazębnej. Ile wynosi wartość wskaźnika API u tego pacjenta?

A. 50%
B. 55%
C. 60%
D. 65%

Zadanie 32.

W tabeli przedstawiono kody objawów chorobowych w sekstantach uzębienia według wskaźnika CPITN. Wybierz kategorię potrzeb leczniczych, którą należy zastosować u tego pacjenta w sektorze V

A. tylko instruktaż higieny jamy ustnej
B. usunięcie płytki nazębnej i irygacja dziąseł
C. usunięcie nawisów wypełnień i leczenie kompleksowe
D. instruktaż higieny jamy ustnej, skaling nad- i poddziąsłowy

Zadanie 33.

Którą wadę zgryzu przedstawiają rysunki?

A. progenię
B. prognację
C. retrogenię
D. mikrogenię

Zadanie 34.

Do przygotowania alginatowej masy wyciskowej zaleca się użycie wody o temperaturze około

A. 10 stopni C
B. 15 stopni C
C. 23 stopnie C
D. 30 stopni C

Zadanie 35.

Widoczne na ilustracji ćwiczenie ortodontyczne jest zalecane pacjentom z wadą zgryzu zwaną

A. zgryzem głębokim
B. zgryzem krzyżowym
C. tyłozgryzem rzekomym
D. przodozgryzem częściowym

Zadanie 36.

Pacjentowi z tyłozgryzem całkowitym należy zalecić ćwiczenie

A. Rogersa
B. Skalouda
C. z procą bródkową
D. ze szpatułką drewnianą

Zadanie 37.

Do której z metod wychowania w kulturze zdrowotnej zalicza się zorganizowanie kącika higieny dla dzieci 6-letnich?

A. kontroli, egzekwowania i oceny
B. oddziaływania przez świadomość
C. organizowanie środowiska wychowującego
D. utrwalania pożądanych zachowań zdrowotnych

Zadanie 38.

Do czego należy stosować szczoteczkę przedstawioną na rysunku?

A. do oczyszczania implantów
B. do oczyszczania protez zębowych
C. do oczyszczania wyciągów gumowych
D. do oczyszczania mostów protetycznych

Zadanie 39.

Nicią dentystyczną złożoną z wielu teksturowanych, elastycznych włókien, która rozszerza się pod wpływem śliny w przestrzeniach międzyzębowych, jest

A. Super Floss
B. Reach Flosser
C. Expand Flosser
D. Expanding Floss

Zadanie 40.

Komu należy zalecić metodę oczyszczania zębów przedstawioną na rysunku?

A. dzieciom do 10. roku życia
B. dorosłym z kwasową erozją zębów
C. dorosłym z problemem recesji dziąseł
D. młodzieży między 15. a18. rokiem życia