EGZAMIN ZAWODOWY – STYCZEŃ 2019

Cześć 🙂

Poniżej znajdziecie pytania egzaminacyjne z Państwowego Egzaminu Zawodowego – styczeń 2019, część pisemna. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło 🙂

1. Jedna z pięciu klas ruchu, wprowadzonych dla celów ergonomii, oznaczona jako IV, dotyczy:

a. nadgarstka,
b. całego ramienia
c. ramienia i tułowia
d. palców, nadgarstka i łokcia

2.   Która z zasad pięciu zmian stosowanych w technice pracy na cztery ręce przedstawia rysunek?

a. I
b. II
c. III
d. IV

3.   Który chwyt trzymania strzykawki wodno-powietrznej zastosował operator na przedstawionym rysunku?

a. piórowy
b. dłoniowy,
c. pisarski zmodyfikowany,
d. dłoniowo-kciukowy odwrócony

4.   W technice pracy na cztery ręce podczas przekazywania instrumentów metodą „podaj-przejmij” rolę przejmującą pełnią palce:

a. serdeczny i mały lewej ręki,
b. serdeczny i mały prawej ręki,
c. kciuk, wskazujący i środkowy lewej ręki,
d. kciuk, wskazujący i środkowy prawej ręki

5.   Która z podanych czynności – związanych z pobieraniem wycisków dwuwarstwowych w technice pracy na cztery ręce – nie należy do zadań asysty?

a. przekazywanie podajnika pistoletowego z drugą warstwą masy,
b. dobieranie odpowiedniego rodzaju i wielkości łyżki wyciskowej,
c. mieszanie opuszkami palców masy do pierwszej warstwy wycisku,
d. nakładanie masy do pierwszej warstwy wycisku na łyżkę wyciskową

6.   Zabieg polegający na usunięciu w znieczuleniu miazgi komorowej, a pozostawieniu miazgi korzeniowej i jej odpowiednim zaopatrzeniu, to:

a. amputacja mortalna,
b. ekstyrpacja mortalna,
c. amputacja przyżyciowa,
d. ekstyrpacja przyżyciowa

7.   Szlifowanie guzków zębów mlecznych jest postępowaniem zapobiegawczym wykonywanym w profilaktyce:

a. protetycznej,
b. chirurgicznej,
c. zachowawczej,
d. ortodontycznej

8.   Narzędzia ręczne przeznaczone do skalingu naddziąsłowego są najbadziej skuteczne i bezpieczne przy kącie przyłożenia do powierzchni zęba w zakresie:

a. 30÷45 stopni,
b. 50÷60 stopni,
c. 80÷85 stopni,
d. 90÷105 stopni

9.   Płukanie jamy ustnej wg metody Torella można stosować u dzieci, które ukończyły:

a. 3 lata,
b. 4 lata,
c. 5 lat,
d. 6 lat

10. Zabieg polegający na impregnacji, próchnicowo zmienionej zębiny, roztworem azotanu srebra strącalnika typu roztwór glukozy o stężeniu 20% to:

a. jonizacja,
b. jonoforeza,
c. lapisowanie,
d. lakierowanie

11. Do oczyszczania „wykończonego” złogów nazębnych należy zastosować:

a. sierp,
b. zrywacz,
c. motyczkę,
d. kiretę Columbia

12. Najprostszym aparatem szczękowo-ortopedycznym mającym zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zgryzu u dzieci w wieku złóbkowym, przedszkolnym i w wieku dziecięcym, jest:

a. aparat blokowy,
b. płytka Schwarza  
c. płytka podniebienna,
d. płytka przedsionkowa

13. W leczeniu próchnicy zębów mlecznych nie stosuje się:

a. impregnacji roztworem AgNO3.
b. remineralizacji preparatem NaF,
c. okoronowania koronami stalowymi,
d. odbudowy ubytków wkładami typu inlay

14. Cement cynkowo-siarczanowy należy zarobić:

a. pistelem szklanym w moździerzu,
b. plastikową łopatką, na płytce gumowej,
c. szpatułką ze stali nierdzewnej na matowej powierzchni płytki szklanej,
d. szpatułką z tworzywa sztucznego na gładkiej powierzchni płytki szklanej

15. Według kryterium struktury chemicznej do grupy laków szczelinowych wykorzystywanych w stomatologii nie należą materiały:

a. akrylowe,
b. kompozytowe,
c. kompomerowe,
d. glassjonomerowe

16. Który rodzaj mas wyciskowych stosuje się do pobierania wycisków w celu przygotowania modeli orientacyjnych?

a. agarowe
b. silikonowe,
c. alginatowe,
d. polieterowe

17. Uszczelniająca pasta endodontyczna to:

a. sealer,
b. primer,
c. coupling,
d. adhesive

18. Który preparat stomatologiczny należy zastosować w przypadku leczenia próchnicy początkowej?

a. tlenek cynku,
b. aminofluorek,
c. chlorheksydynę,
d. wodorotlenek wapnia

19. Środek do znieczuleń miejscowych zawierających artykainę to:

a. Xylonor,
b. Ubistesin,
c. Lignocain,
d. Mepivastesin

20. Przedstawione na rysunku narzędzie to dźwignia:

a. Beina,
b. Koppa,
c. Bertena,
d. Wintera

21. Przedstawione na rysunku kleszcze służą do usuwania zębów górnych:

a. kłów,
b. siekaczy,
c. trzonowych,
d. przedtrzonowych

22. Lekarz dentysta podczas zabiegu chirurgicznego będzie używał narzędzia, którego rękojeść ma kształt gruszki, a dziób o trójkątnym ostrzu jest zagięty pod kątem prostym w stosunku do rękojeści. Do zabiegu należy przygotować dźwignię:

a. Wintera,
b. Lecluse’a,
c. Meissnera,
d. Schlemmera

23. Która kireta Gracey’a służy do oczyszczania powierzchni policzkowych, językowych, i podniebiennych zębów bocznych?

a. 3/4
b. 7/8
c. 11/12
d. 15/16

24. Spektrum działania substancji dezynfekcyjnej, oznakowanej na opakowaniu symbolem Tbc, obejmuje:

a. pierwotniaki,
b. prątki gruźlicy,
c. paciorkowce ropne,
d. laseczki zgorzeli gazowej

25. Ile gramów preparatu należy przygotować do dezynfekcji metodą zanurzeniową, aby otrzymać 1,5 litra roztworu tego preparatu o stężeniu 3%:

a. 15 g
b. 30 g
c. 45 g
d. 60 g

26. W systemie oznaczania zębów według Haderupa sektor jamu ustnej II obejmuje między innymi zęby:

a. +1 i +2
b. 4+ i 5+
c. -5 i -6
d. 7- i 8-

27. Co oznacza symbol zaznaczony na niebiesko na zamieszczonym diagramie uwzględniającym poszczególne powierzchnie zęba?

a. ząb usunięty,
b. ząb do usunięcia,
c. brak zęba (wymiana fizjologiczna),
d. korzeń zęba (złamany do usunięcia)

28. W systemie amerykańskim symbol B oznacza ząb górny prawy:

a. siekacz boczny stały,
b. trzonowy drugi stały,
c. siekacz boczny mleczny,
d. trzonowy pierwszy mleczny

29. Wewnętrzna indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta nie może być udostępniona za jego życia:

a. samemu pacjentowi,
b. osobie upoważnionej przez pacjenta,
c. ustawowemu przedstawicielowi pacjenta,
d. nieupoważnionemu współmałżonkowi pacjenta

30. Na brzegu siecznym świeżo wyrzniętych zębów stałych występują trzy guzki zwane:

a. mamelonami,
b. trifurkacjami,
c. fibroblastami,
d. desmodontami

31. Na którym zębie trzonowym stałym występuje guzek dodatkowy (Carabellego) przedstawiony na rysunku:

a. dolnym drugim,
b. górnym trzecim,
c. dolnym pierwszym,
d. górnym pierwszym

32. Do której klasy, zgodnie z klasyfikacją według Blacka, należy opracowany ubytek próchnicowy przedstawiony na rysunku?

a. I,
b. II,
c. III,
d. IV

33. Wartości liczbowe P, U, W zależą miedzy innymi od:

a. wieku i płci,
b. liczby zębów,
c. pracy mięśni żwaczy,
d. rozmiarów jamy ustnej

34. Który kod objawów chorobowych należy wpisać, stosując grupowy wskaźnik potrzeb leczniczych przyzębia CPITN, gdy podczas badania zarejestrowano obecność kieszonek dziąsłowych głębokości 3,5-5,5 mm?

a. kod 1,
b. kod 2,
c. kod 3,
d. kod 4

35. W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem PI.I kryterium I oznacza:

a. pokrycie nalotem powyżej 1/3 korony zęba,
b. pokrycie nalotem mniej niż 1/3 korony zęba,
c. umiarkowane nagromadzenie miękkich złogów, widoczne gołym okiem,
d. cienką warstwę płytki, niewidoczną gołym okiem, a stwierdzoną zgłębnikiem.

36. Skutecznym sposobem pomagającym zmotywować do poprawy stanu higieny jamy ustnej jest wybarwienie płytki nazębnej z wykorzystaniem:

a. karminy,
b. karotenu,
c. erytrozyny,
d. chlorheksydyny.

37. Do metod wychowywania w stomatologicznej kulturze zdrowotnej należy metoda:

a. kontroli,
b. aktywności,
c. motywowania,
d. receptywności

38. Do form audytywnych stosowanych w stomatologicznej promocji zdrowia należą:

a. pogadanki,
b. kąciki higieny,
c. gazetki ścienne,
d. ćwiczenia praktyczne

39. Jednym z elementów wychowania zdrowotnego w środowisku dzieci przedszkolnych jest:

a. zbadanie uzębienia dzieci,
b. wyleczenie zębów mlecznych,
c. omówienie roli profilaktyki fluorkowej,
d. mówienie przekroju poprzecznego zęba mlecznego,

40. W której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć i pracować szczotką w sposób przedstawiony na rysunku?

a. Roll,
b. Bassa,
c. Fonesa,
d. Chartersa

 

Podoba Ci się ten wpis?

Share on facebook
Podziel się na Facebooku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart