JAK OBLICZAĆ WSKAŹNIK FUKSYNOWY?

 

Wybarwienie płytki bakteryjnej  sprawia, że jest ona wyraźnie zaznaczona na powierzchniach zębów, co jest świetnym narzędziem uświadamiającym, motywującym i kontrolnym dla pacjenta. Dla higienistki zaś jest to środek pomagający poznać stan jego higieny, dobrać indywidualne akcesoria higieniczne, ocenić efektywność instruktażu na kolejnych wizytach oraz mierzyć wskaźniki higieny jamy ustnej związane z płytką nazębną.

 

Dziś chcę Ci przypomnieć o wskaźniku fuksynowym, którym oddzielnie ocenia się wybarwienie płytki bakteryjnej  na powierzchniach policzkowych i językowych zębów.

 

Jak obliczać wskaźnik fuksynowy?

Potrzebne będzie ci coś, co wybarwi płytkę nazębną pacjenta, może to być roztwór fuksyny zasadowej lub erytrozyna w tabletkach. W przypadku roztworu pacjent powinien płukać nim usta przez około 30 sekund, jeśli chcesz zastosować erytrozynę, pacjent musi rozpuścić tabletkę w ustach i rozprowadzić ją po wszystkich powierzchniach zębów.  W obu przypadkach, po rozprowadzeniu środka wybarwiającego pacjent powinien go wypluć i przepłukać usta wodą. Złogi bakteryjnie  zostaną widocznie wybarwione na kolor fioletowoczerwony  i wówczas można już  przystąpić do pomiaru wskaźnika, korzystając z poniższego wzoru:F – wskaźnik fuksynowy,
X1-suma wartości liczbowych zabarwionych powierzchni językowych (podniebiennych),
X2-suma wartości liczbowych zabarwionych powierzchni policzkowych (wargowych),
n – liczba wszystkich zębów.


Do otrzymanego wyniku należy zastosować poniższe kryterium:
– brak zabarwienia =
– zabarwienie obejmujące 1/3 przyszyjkowej powierzchni korony zęba = 1
 zabarwienie obejmujące do 2/3 powierzchni korony zęba =
– zabarwienie obejmujące więcej niż 2/3 powierzchni korony lub całą jej powierzchnię = 3


Wskaźnik fuksynowy można stosować również w wersji uproszczonej, oceniając zabarwienie powierzchni językowych i policzkowych tylko 6 zębów, po jednym zębie z każdej grupy (siekacz, przedtrzonowiec, trzonowiec) położnych przeciwstawnie.

Przykładowy zapis ocenianych zębów:

Uproszczony wskaźnik  również obliczamy ze wzoru podanego wyżej, im  jego wartości są wyższe, tym gorsza higiena pacjenta.


Jeśli potrzebujesz więcej informacji o gotowych preparatach do wybarwiania płytki bakteryjnej, kliknij  TUTAJ.