Kończymy szkoły i studia dla higienistek, bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach, nabywamy rozmaite doświadczenia, a i tak nierzadko zdarza się, że stoimy w miejscu. Niezależnie od tego, czy marzymy o własnym gabinecie higieny, chcemy pracować u boku znakomitego specjalisty, czy dopiero poszukujemy swojej drogi w zawodzie, powinniśmy usystematyzować swoją wiedzę na temat posiadanych przez nas kompetencji i skonfrontować je z oczekiwaniami rynku pracy. 
 
Jako higienistki i higieniści nie musimy się ograniczać jedynie do gabinetu. Jeśli chcecie ruszyć z miejsca, przestać narzekać na obecną sytuację i zrobić coś w kierunku własnego rozwoju zawodowego, polecam wam przeprowadzenie wnikliwej analizy samooceny za pomocą analizy SWOT.  
 
Analiza SWOT służy do porządkowania i analizy informacji. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania w oparciu o silne strony oraz szanse, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń. 
P O D S U M O W U J Ą C
Jest to dobre narzędzie do lokalizowania czynników kreujących lub ograniczających nasze możliwości zawodowe.

                                                                                                                               

 
Jeśli chcecie poznać siebie nieco bardziej, przygotujcie kartkę i coś do pisania. Nie spieszcie się, spróbujcie rzetelnie odpowiedzieć na poniższe pytania. 
 
*Możecie również zapisywać odpowiedzi na gotowym szablonie, który dla was przygotowałam.  Wersję do druku znajdziecie na końcu strony.

 MOJE MOCNE STRONY:
– jakie są moje mocne strony? 

– jakie są moje umiejętności?
– co robię dobrze?
– w czym mam największe doświadczenie?
– w czym tkwi moja przewaga nad innymi?
– co dobrego mówią o mnie inni ludzie?
– czy inni ludzie dostrzegają moje silne strony?

MOJE SŁABE STRONY:
– czego nie lubię robić?
– czego nie robię dobrze, nawet gdy się staram?
– jakie mam słabości?
– do czego nie mam predyspozycji?
– w czym nie mam doświadczenia? 
– co zarzucają mi inni ludzie? 

SZANSE:
– jakimi zasobami, docenianymi na rynku pracy, dysponuję?
– jakie są trendy na rynku pracy (lokalne, regionalne, międzynarodowe)?
– w jakim kierunku rozwija się moja branża?

ZAGROŻENIA:
– co może być przeszkodą w realizacji celu?
– jakie mogą być ograniczenia (czasowe, fizyczne, finansowe)?
– jak silnej konkurencji na rynku mogę oczekiwać?

                                                                                                                                             
 
Dzięki przeprowadzonej analizie możemy dowiedzieć się, czego oczekujemy, gdzie, z kim i w jaki sposób chcemy pracować. Wiedza ta pozwoli nam zaoszczędzić czas na szukanie pracy w miejscach, które nie są dla nas odpowiednie, czy na tkwienie w miejscu, w którym nie mamy szansy na rozwój. 


SZABLON DO POBRANIA – KLIK
Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart