Pliki

A R K U S Z E  E G Z A M I N A C Y J N E

Wszystkim, którzy egzamin zawodowy mają jeszcze przed sobą, udostępniam link do arkuszy egzaminacyjnych, które posiadam z poprzednich lat – KLIK 
Arkusze z nowych egzaminów od roku 2015 znajdziecie na blogu – kategoria „egzamin”.
Odpowiedzi do konkretnych arkuszy egzaminacyjnych są zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
www.cke.edu.pl -> egzamin zawodowy -> wybieramy egzamin w nowej lub starej formule -> materiały dodatkowe -> klucze odpowiedzi-> miesiąc i rok egzaminu -> higienistka stomatologiczna lub Z.14
Na skróty:
Klucze do egzaminów w nowej formule: https://www.cke.edu.pl/…/materialy-dodat…/klucze-odpowiedzi/ (wybieramy miesiąc i rok egzaminu, a następnie naszą kwalifikację, czyli Z.14)
Klucze do egzaminów w starej formule: https://www.cke.edu.pl/…/materialy-dodat…/klucze-odpowiedzi/

M O J E  Z B I O R Y  Z A D A Ń

Pod tym linkiem znajdziecie moje zbiory zadań, czyli poukładane tematycznie zadania egzaminacyjne z poprzednich lat.
Kategoria:
– PRÓCHNICA – KLIK
– ORTODONCJA – KLIK
– WSKAŹNIKI – KLIK

Możliwość komentowania jest wyłączona.