Hej, wstawiam dla was pytania i odpowiedzi z tegorocznego egzaminu pisemnego dla higienistek. Jak oceniacie poziom trudności pytań względem poprzednich egzaminów? Dajcie znać jak wam poszło!:)

PS
Dostaję od was wiele wiadomości i nie zawsze jestem w stanie odpisywać na nie na bieżąco. Jeśli ktoś nie dostał jeszcze odpowiedzi, proszę o cierpliwość – na pewno odpiszę:)

EGZAMIN- HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – CZERWIEC 2015
 
 

1.       W jakiej odległości od powierzchni bocznej zęba powinien być zlokalizowany otwór wlotowy końcówki ssaka podczas jego bocznego ułożenia w jamie ustnej

a) 1,0mm

b) 2,0mm
c) 0,2-04mm
d) 0,5-1,0mm

2.       W której strefie pracy zespołu stomatologicznego należy przekazywać instrumenty?

a) statycznej
b) operacyjnej
c) dynamicznej
d) demarkacyjnej

3.       Kleszczyki  ślinochronu do zakładania klamer należy trzymać chwytem

a) dłoniowym
b) dłoniowo-kciukowym
c) dłoniowo-kciukowym odwróconym
d) dłoniowo-kciukowym, tzw. chwytem „kciuk do nosa”

4.       Mankiet naramienny urządzenia pomiarowego w trakcie badaniaciśnienia krwi należy założyć

a) powyżej stawu łokciowego w rzucie żyły ramiennej
b) powyżej stawu łokciowego w rzucie tętnicy ramiennej
c) powyżej stawu łkciowego w rzucie tętnicy promieniowej
d) powyżej stawu nadgarstkowego w rzucie żyły ramiennej

5.       Power Bleaching to metoda wybielania

a) zębów żywych
b) zębów martwych
c) koron akrylowych
d) koron kompozytowych

6.       Zabieg polegający na wcieraniu 20% azotanu srebra w powierzchnię zęba to

a) lakowanie
b) wybielanie
c) lapisowanie
d) lakierowanie

7.       Przed przystąpieniem do zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona w celu zwiększenia końcowego efektu zabiegu należy

a) wytrawić szkliwo
b) użyć systemu wiążącego
c) posmarować dziąsła wazeliną
d) oczyścić powierzchnię zębów pastą

8.       Do zabiegu szczotkowania zębów metodą Berggrena-Welandera należy zastosować roztwór fluorku sodu o stętężeniu procentowym

a) 0,1-0,2
b) 0,5-1,0
c) 2,0
d) 5,0

9.    Ćwiczenie polegające na wymawianiu sylab „ga”, „ka” stosuje się w rehabilitacji czynności

a) żucia
b) ssania
c) połykania
d) oddychania

10.   Do metod leczenia mięśni nażądu żucia, które można wykonywać grupowo , zalicza się ćwiczenie

a) oddechowe
b) rozciągające
c) rozluźniające
d) bierne

11.   Cementem fosforanowym jest

a) Calxyl
b) Cristal
c) Agatos
d) Provident

 

12.   Cementy glassionomerowe przeznaczone do uszczelniania bruzd należą do typu

a) I
b) II
c) III
d) IV

13.   Lekiem dozębodołowym, zakładanym w powikłaniach zapalno-bólowych po ekstrakcjach zębów jest

a) Nipas
b) Endosal
c) Cresophene
d) Antyformina

14.   Lekiem stosowanym do zaopatrywania kikutów miazgi w metodzie amputacji mortalnej jest

a) Tepasta
b) Depulpin
c) Parapasta
d) Caustinerff

15.   Do oddzielania płata śluzówkowo–okostnowego podczas zabiegu chirurgicznego służy

a) skalpel
b) raspator
c) hak osty
d) odgryzacz kostny

16.   Rysunek przedstawia igłę

a) Druxa
b) Millera
c) Lentulo
d) Schlemmera

17.   Przedstawione na rysunku narzędzie to rozsuwacz złożony
a) Elliota
b) Egglera
c) Ivory’ego
d) Perry’ego

 

18.   Do przygotowania amalgamatu należy użyć

a) pistoletu
b) nakładacza
c) przenośnika
d) amalgamatora

19.   Sektor jamy ustnej III w systemie oznaczania zebów FDI  obejmuje zęby

a) 55 i 54
b) 64 i 65
c) 75 i 74
d) 84 i 85

20.   Dokumentację medyczną pacjentów, którzy zmarli na skutek zatrucia , przechowuje się –  licząc od kolejnego roku kalendarzowego , w którym nastąpił zgon przez

a) 10 lat
b) 15 lat
c) 20 lat
d) 30 lat

21.   W systemie amerykańskim symbol  14 oznacza ząb stały pierwszy górny

a) trzonowiec lewy
b) trzonowiec prawy
c) przedtrzonowiec lewy
d) przedtrzonowiec prawy

22.   Dokumentacja medyczna wewnętrzna nie może  być udostępniona na żądanie
a) pacjenta
b) pracodawcy
c) organów ścigania i prokuratury
d) lekarskich organów kontrolnych

23.   Dane pacjenta poradni ortodontycznej zapisuje się w dokumencie oznaczonym sygnaturą

a) Mz/St-1
b)  Mz/St-10
c) Mz/Ort-1
d) Mz/Ort-10

24.   Stały górny trzonowiec  lewy ma następujące korzenie

a) 1 mezjalny i 1 dystalny
b) 2 policzkowe i 1 podniebienny
c) 2 podniebienne i 1 policzkowy
d) 1 policzkowy i 1 podniebienny

25.   W przypadku abrazji przyczyną utraty twardej tkanki zęba jest

a) chemiczne wytrawienie i rozpuszczenie
b) proces mechaniczny  włączający kontakt ząb-ząb
c) mechaniczne współdziałanie pożywienia z zębami
d) proces mechaniczny angażujący obce przedmioty lub materiały

26.   Wadą zgryzu w stosunku do płaszczyzny środkowej jest

a) zgryz otwarty
b) zgryz przewieszony
c) tyłożuchwie czynnościowe
d) przodożuchwie czynnościowe

27.   W przypadku gdy pierwszy stały ząb trzonowy żuchwy jest położony mezjalnie w stosunku do swojego  położenia idealnego względem stałego zęba  trzonowego szczęki, wada zgryzu należy do klasy

a) I
b) II – grupa I
c) II – grupa II
d) III

28.   Liczba PUWz w danej populacji  lub u jednej osoby z uzębieniem stałym  informuje o liczbie zębów

a) zdrowych
b) przebarwionych
c) dotkniętych próchnicą
d) pokrytych płytką bakteryjną

29.   Za pomocą którego wskaźnika ocenia się grubość złogów nazębnych umiejscowionych w okolicy szyjki  zęba w czterech przestrzeniach zębowych

a)  PI.I
b) OHI
c) Fuksynowego
d) Fuksynowego uproszczonego

30.   W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźniiem OHIkryterium 3 oznacza

a) ząb bez nalotu i przebarwienia
b) pokrycie nalotem powyżej 2/3 korony zęba
c) zabarwienie obejmujące do 2/3 powierzchni  korony zęba
d) obfite nagromadzenie  miękkich złogów  w kieszące dziąsłowej

31.   Którą kategorię potrzeb leczniczych należy dobrać do kodu objawów chorobowych wskaźnika CPITN oznaczonego symbolem 1?

a) Skaling naddziąsłowy
b)  Skaling poddziąsłowy
c) Instruktaż higieny jamy ustnej
D) Badanie kontrolne za 3 miesiące

32.   Główną zaletą szczorkowania zębów metodą Bassa jest

a) dokładne polerowanie uzupełnień protetycznych
b) usuwanie płytki bakteryjnej z kieszonek dziąsłowych
c) skuteczne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych
d) możliwość stosowania u dzieci w wieku przedszkolnym

33.   Zabiegi fluorkowania kontaktowego należy wykonywać przede wszystkim

a) u dzieci i młodzieży
b) u matek karmionych sztucznie
c) u pracowników zakładów przemysłowych
d) u dorosłych z przebarwieniami zębów zewnątrzpochodnymi

34.   Przy której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć szczoteczkę w sposób przedstawiony na rysunku?

a) Bassa
b) Chartersa
c) Stillmanna
d) Hirschfelda

35.   W rehabilitacji czynności  oddychania istotą ćwiczen wegług Rogersa jest ruch

s) cofania żuchwy do tyłu
b) wysuwania żuchwy do przodu
c) podobny do płukania jamy ustnej
d) wypychania językiem siekaczy dolnych

36.   Które ćwiczenie należy zaproponować dla dziecka starszego, nieumiejącego oddychać przez nos?

a) Schönherra
b) Skalouda
c) Schwarza
d)  Stillmanna

37.   Do form audytywnych i żywego słowa, stosowanych w stomatologicznej oświacie zdrowotnej należą

a) kursy i szkolenia
b) pokazy i degustacje
c) pogadanki i dyskusje
d) czasopisma i artykuły

38.   Informowanie, wyjaśnianie, instruowanie, sugerowanie stosuje się w metodzie wychowania

a) oddziaływania przez świadomość
b) kontrolowania, egzekwowania, oceniania
c) pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia
d) utrwalania pożądanych zachowań zdrowotnych

39.   Po włączeniu aparatu podczas zabiegu jonoforezy afty natężenie prądu należy ustalić na

A) 0,5mA
b) 1,0mA
c) 2,0-3,0mA
d) 4,0-5,0mA

40.   Podczas zabiegu wykonywanego laserem dentystycznym w celu ochrony należy użyć

a) fartucha foliowego
b) czepka ochronego
c) okularów ochronnych
d) ochraniaczy na obuwie

KLUCZ CKE – KLIK

Link do pozostałych arkuszy egzaminacyjnych KLIK
Link do odpowiedzi KLIK

9 thoughts on “PYTANIA I ODPOWIEDZI Z EGZAMINU – CZERWIEC 2015”

  1. Czy mogłabym prosić o wysłanie mi linków do wszystkich testów część I i II z których wrzuciłaś tutaj razem z odpowiedziami na meila:agatasz93@onet.eu.
    P.S
    Proszę o dość szybką odpowiedź zwrotną, ponieważ będę podchodzić jeszcze raz do etapu pisemnego w sesji poprawkowej, która jest w styczniu.W związku z tym potrzebowałabym tych materiałów do nauki.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart