STYCZEŃ 2016 – EGZAMIN

1. W pracy metodą na sześć rąk w trakcie zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, podczas przekazywania instrumentów stosowanie zasady, że zawsze najpierw następuje przejęcie, a potem podanie innego narzędzia obowiązuje:

A. wyłącznie operatora,
B. tylko asystę pierwszą,
C. wyłącznie asystę drugą,
D. asystę pierwszą i drugą.

2. Która czynność podczas pracy metodą na cztery ręce odbywa się  w podstrefie I?

A. Sterylizacja narzędzi,
B. Przekazywanie instrumentów,
C. Obsługa aparatury pomocniczej,
D. Dezynfekcja przewodów ssących.

3. Którą czynność – podczas zabiegu lakowania – powinna wykonać higienistka bezpośrednio po upływie wymaganego czasu aplikacji 37% kwasu ortofosforowego?

A. Wypłukać intensywnie wodą.
B. Zaaplikować lak szczelinowy.
C. Zabezpieczyć ząb wałeczkami ligniny.
D. Włączyć lampę polimeryzacyjną na 40 sekund.

4. Którą końcówkę powinna zastosować higienistka do usunięcia złogów kamienia nazębnego na powierzchniach żujących?

A.        B.        C.        D.

5. Przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego zęba 25 należy wykonać u pacjenta zdjęcie

A. zębowe,
B. zgryzowe,
C. cefalometryczne,
D. skrzydłowo-zgryzowe.

6. Ulotka zawiera zalecenia pozabiegowe po zabiegu:

A. kiretażu,
B. lapisowanie,
C. piaskowania,
D. lakierowania.

7. Przed ekstrakcją u pacjenta zmierzono ciśnienie krwi i uzyskano wynik zamieszczony w polach oznaczonych znakiem (+). Uzyskany wynik świadczy

A. o optymalnym ciśnieniu,
B. o znacznym nadciśnieniu,
C. o podwyższonym ciśnieniu,
D. o umiarkowanym nadciśnieniu.

8. Zabieg polegający na wcieraniu roztworu azotanu srebra w tkanki zęba to

A. lapisowanie,
B. jonizowanie,
C. laseroterapia,
D. lakierowanie.

9. W którym przypadku należy przeprowadzić lakierowanie zębów?

A. Tylko u pacjentów z uzębieniem mlecznym.
B. Bezpośrednio przed założeniem wypełnienia.
C. Wyłącznie w zębach pozbawionych próchnicy.
D.Na wszystkie zęby, zwłaszcza gdy u pacjenta występuje skłonność do powstawania próchnicy.

10. Ćwiczenie z płytką przedsionkową Schönherra u dziecka 7-letniego zaleca się wykonywać o  10 do 15 powtórzeń 

A. raz dziennie,
B. 2-3 razy dziennie,
C. 5 razy dziennie,
D. 10 razy dziennie.

11. Zabiegom profilaktycznym, podczas którego używa się  miękkich łyżek silikonowych lub piankowych łyżek jednorazowych, jest

A. sanacja,
B. szynowanie zębów,
C. ligaturowanie zębów,
D. fluoryzacja kontaktowa.

12. Działanie zapobiegawczym wykonywanym w ramach profesjonalnej profilaktyki  próchnicy jest

A. uszczelnianie bruzd,
B. stosowaniem nitki dentystycznej,
C. stosowanie płukanek z fluorem,
D.  utrzymanie reżimu spożycia węglowodanów.

13. W jakim celu nie wykonuje się wybarwiania złogów nazębnych preparatem fuksyny zasadowej?

A. Wskazanie kamienia nazębnego,
B. Uwidocznienia miejsc szczególnego odkładania się płytki nazębnej.
C. Motywowania pacjenta do pracy nad poprawą higieny jamy ustnej.
D. Wykazania wyższości nowej metody szczotkowania zębów i niedociągnięć podczas nauki tej metody.

14. Które wypełnienie pośrednie w zębach bocznych jest wkładem koronowym?

15. Podanie pacjentowi znieczulenia nasiękowego , w składzie którego jest środek obkurczający naczynia krwionośne, ma na celu

A. skrócenie czasu działania znieczulenia,
B. zmniejszenie ukrwienia pola operacyjnego,
C. zwiększenie wchłaniania leku do krwioobiegu,
D. zwiększenie działań niepożądanych ogólnoustrojowych.

16. Wybierz zapis, który w dokumentacji medycznej pacjenta oznacza pierwszy trzonowiec mleczny dolny lewy

A.
B. 04-
C. – 6
D. – IV

17. Na którym diagramie zębowym oznaczono próchnicę wtórną? 

18. Który rysunek przedstawia tyłozgryz z retruzją siekaczy górnych? 

19. Który rodzaj testu wykorzystuje się do przeprowadzania kontroli  biologicznej procesu sterylizacji w autoklawie?
A. Helix.
B. Sporal B.
C. Sporal A.
D. Bowie-Dicka.
20. Procesem, w którym patogeny i  toksyny z ogniska zakażenia przedostają się do krwi, jest
A. recesja,
B. leukopenia,
C. bakteriemia,
D. stomatopatia.
21.Który rysunek przedstawia klasę II w klasyfikacji urazowej uszkodzeń zębów według Ellisa?
22. Przez punkty oznaczone na rysunku przechodzi płaszczyzna 
A. Izarda,
B. Simona,
C. Dreyfusa,
D. Kantorowicza.
23. Ile wynosi wartość wskaźnika PUWz u dorosłego pacjenta, u którego stwierdzono:
– 2 zęby z próchnicą na powierzchni wargowej
– 2 zęby z próchnicą na powierzchni zgryzowo-dystalnej,
– 2 zęby z niedorozwojem szkliwa,
– 1 ząb usunięty,
– 2 zęby z amalgamatem.
A. 3
B. 7
C. 9
D. 11
24. higienistka ocenia stan przyzębia za pomocą skali zalecanej przez WHO wśród wybranych pacjentów. U badanych osób zarejestrowano kod 1, co wskazuje na występowanie
A. zapalenia dziąseł,
B. zdrowego przyzębia,
C. złogów poddziąsłowych,
D. ubytków przyszyjkowych.
25. Jak należy postąpić z elektrodą bierną w kształcie haczyka podczas badania elektropobudliwości miazgi zęba?
A. Schładzać wodą.
B. Przyłożyć do badanego zęba.
C. Umieścić w lewej ręce pacjenta.
D. Umieścić  w przedsionku jamy ustnej pacjenta.
26. Aparat przedstawiony na zdjęciu służy do
A. jonoforezy igłowej,
B. leczenia kanałowego,
C. diagnostyki jamy ustnej,
D. badania żywotności miazgi.
27. Podczas badania toru oddychania mającego wykazać równomierność przepływu powietrza przez przewody nosowe, higienistka spodziewa się efektu skrzydeł motyla
A. na języku pacjenta,
B. na bruździe bródkowo-wargowej pacjenta,
C.podczas dociskania prawego i lewego skrzydła nosa,
D. po przyłożeniu lusterka do wargi górnej i prostopadle do przegrody nosa.
28. Wskaż obowiązującą kolejność postępowania po wykonaniu wycisku dwufazowego.
A. Wypłukanie wycisku i obłożenie ligniną.
B. Wypłukanie wycisku, zdezynfekowanie i obłożenie ligniną.
C. Osuszenie wycisku i umieszczenie go w sztywnym, szczelnym pojemniku.
D. Zdezynfekowanie wycisku i umieszczenie go w worku strunowym lub sztywnym, szczelnym pojemniku.
29. Którą łyżkę wyciskową należy zastosować do pobrania wycisku czynnościowego bezzębnej szczęki? 
A. Indywidualną górną.
B. Standardową górną o bezzębia.
C. Z wycięciem na język i niskimi krawędziami zewnętrznymi.
D. Z częścią podniebienną i wysokimi krawędziami zewnętrznymi.
30. W którym zębie można wykonać profilaktykę indywidualną z zastosowaniem laku szczelinowego?
A. Mlecznym kle górnym.
B. Siekaczu bocznym dolnym.
C. Pierwszym sikaczu dolnym.
D. Drugim przedtrzonowcu górnym
31. Prowadząc profilaktykę grupową wśród dzieci 6-letnich według metody Berggrena i Wellandera należy użyć
A. 10 ml fluorku sodu w kubku,
B. 2 % fluorku sodu na kluce z waty,
C. pianki na łyżkach indywidualnych,
D. 6-9 kropli aminofluorku na szczotce.
32. Ćwiczenie Skalouda wykorzystywane w celu zmniejszenia hipotonii mięśnia okrężnego ust u dzieci polega na
A. dmuchaniu wiatraczka,
B. nagryzaniu przyrządu Cheneta,
C. utrzymywaniu krążka Friela między dolną a górną wargą,
D. wciąganiu powietrza przez nos i przerzucaniu go w przedsionku jamy ustnej.
33. Do czego służy przedstawiony ortodontyczny aparat ćwiczebny?
A. Do pionizacji języka.
B. Do lateralizacji języka.
C. Do wzmacniania warg.
D. Do leczenia przodożuchwia.
34. Pierwszym działaniem higienistki przed przystąpieniem do organizacji zajęć profilaktycznych w grupie dzieci przedszkolnych jest
A. opracowanie konspektu zajęć,
B. wykonanie pomocy dydaktycznych,
C. udzielenie instruktażu higienicznego,
D. wysłuchanie rodziców i ocena ich problemów.
35. W celu uzupełnienia niedoborów witaminowych z grupy B, powodujących zapalenie języka, w diecie pacjenta należy uwzględnić
A. owoce, warzywa,
B. jaja, mleko, marchew,
C. tłuste ryby, jaja, produkty mleczne,
D. nasiona strączkowe, pestki dyni, nasiona zbóż.
36. Które działania powinna podjąć higienistka, aby skutecznie oddziaływać w zakresie profilaktyki próchnicy butelkowej?
A. Przeprowadzić kontrolę jamy ustnej u dzieci z próchnicą.
B. Zapoznać rodziców ze sposobem zapobiegania wadom zgryzu.
C. Rozdać ulotki rodzicom, opiekunom na temat sposobów zapobiegania dysfunkcjom i parafunkcjom.
D. Zorganizować pogadankę na temat kobiet w ciąży i młodych rodziców na temat roli higieny jamy ustnej i sposobów odżywiania małych dzieci.
 
37. Przy nadwrażliwości szyjek zębowych zaleca się szczotkowanie zębów metodą
A. Roll,
B. Bassa,
C. Fonesa,
D. Chartersa.
38. Który rysunek przedstawia prawidłowe proporcje koncentratu i wody potrzebnych do przygotowania 1 litra 2% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego
39. Jak należy postąpić z ampułką ze znieczuleniem przed założeniem do strzykawki typu Karpula? 
A. Podgrzać.
B. Wstrząsnąć 2 razy.
C. Odkazić spirytusem.
D. Usunąć z trzonu gumową nakładkę.
40. Końcówki stomatologiczne bezpośrednio przed zapakowaniem w pakiet papierowo-foliowy, należy przetrzeć
A. Spirytusem,
B. Kamfenolem,
C. Wodą utlenioną,
D. wodą destylowaną.


Klucz odpowiedzi na stronie CKE (wersja arkusza X) – KLIK

 

 • Czy byłaby możliwość przesłania mi tego egzaminu na maila. Lepiej mi się uczy z wersji papierowej. Mój mail marczella6@gmail.com. Z góry dziękuję.

 • Anonimowy

  Ja też poproszę o wersję do wydruku. Do Worda nie kopiują się obrazki. Mój adres: saphira1@onet.eu

 • Anonimowy

  dziewczyny co Wy macie za problem kopiujecie wklejacie do worda i drukujecie po specjalnie zawracacie głowę dziewczynie cieszcie się ze jest test

 • Anonimowy

  Wiadomo już którego dokładnie będzie egzamin w czerwcu 2016? Nie ma nic w necie na ten temat. Ale może któraś z was już coś wie? 🙂

 • Anonimowy

  17 czerwca!!! Dokładnie za 5 miesięcy! 🙂

 • Anonimowy

  Bożeee, jak ten czas leci! Trzeba się spiąć i biegiem do nauki! Już widzę te nieprzespane noce hehe 🙂 No i ten stres i presja, zostało już tak mało czasu 🙁

 • Anonimowy

  A CZY KTOŚ ZNA DATĘ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W CZERWCU 2016?

 • Anonimowy

  A jak myślicie co będzie na praktycznym

 • CZy można prosić plik do wydruku gdyż obrazki mi sie nie pokazują , moj meil to madzia52345@o2.pl Z góry dziekuje ;D

 • Wysłałam:)

 • Ja mam 11 czerwca praktyczny pisemny jest 17 czerwca. 🙂

 • Czy może ktoś podesłać mi klucz odp do tego arkusza bo nie mogę znaleźć na oke. Kulawik.agnieszka24@gmail.com

 • Cześć, ja mam egzamin praktyczny 14 czerwca i jestem trochę przerażona. Czy po swoim egzaminie praktycznym mogłabyś napisać jaki zabieg był do wykonania co do opisania w karcie Życzę powodzenia

 • Ja zdaję praktyczny 14 czerwca a pisemny 17 tego 🙂

 • Jesli ktos mial egzamin praktyczny z czerwca 2016 to prosze podajcie jakies informacje co na nim bylo. Prosze o odp

 • Anonimowy

  Cześć 🙂 czy ja również mogłabym dostać plik do wydruku? Oto mój maila natkakoper15@o2.pl z góry dziękuję 🙂 i życzę powodzenia innym 🙂

 • Anonimowy

  Mogę prosić o wytłumaczenie pytania 25? A mianowicie w Janczuku jest napisane, że elektrodę bierną podaję się pacjentowi do ręki, nie ma napisane do której, ale ważne, że do ręki. Natomiast elektrodę czynną wkładamy do jamy ustnej. A tu prawidłowa odpowiedz, to że bierną wkładamy do przedsionka jamy ustnej. Nie rozumiem.

 • Anonimowy

  W pytaniu mowa jest o elektrodzie biernej w KSZTAŁCIE HACZYKA, a to oznacza,że jest to elektroda, którą zawiesza się na wardze pacjenta. Elektrodę czynną endometru również umieszcza się w jamie ustnej pacjenta, przyczepiając ją do narzędzia endodontycznego tkwiącego w świetle kanału korzeniowego. Odpowiedź prawidłowa zatem to D, a więc zgodna z kluczem odpowiedzi.
  Pozdrawiam… egzaminy tuż tuż 😉

 • Anonimowy

  Cześć agunia czy po swoim egzaminie 14 czerwca możesz napisać jak poszło i co było? Z góry dziękuję shevea@wp.pl

 • Anonimowy

  Hej Anonimowy, miała(e)ś już egzamin praktyczny?

 • Anonimowy

  Pliss… Pliss… Jak będziesz po to napisz co było..Pozdrawiam:)Kasia

 • Anonimowy

  Pliss.. Napiszcie co miałyście 14 czerwca ? Kasia Pozdrawiam

 • Dziewczyny! Czy któraś z Was miała juz może egzamin praktyczny, i mogłaby mi napisać co było? Najlepiej na email 🙂 z góry dziękuje bardzo!! agataborkowska21@gmail.com

 • Anonimowy

  Czy może mi Pani pzesłać ten egzamin do wydrukowania w formie pdf na annamielcarz7@wp.pl z góry dziękuje.

 • Anonimowy

  Witam
  Czy mogłabym prosić o przesłanie testów egzaminacyjnych z 2016r w formie pdf na adres mailowy ?? Najlepiej cześć pisemną i praktyczna ze stycznia i czerwca. Z góry dziękuję!
  kkurkowiak@gmail.com

 • Anonimowy

  Jeszcse jedno pytanie. Czy ktoś wie skąd najlepiej ściągnąć jak największą ilość testów z lat poprzednich na higienistkę i asystentkę stomatologiczna??? Będę wdzięczna za info ☺

 • Witam
  Czy można prosić o przesłanie wszystkich arkuszy jakich pani posiada?
  e-mail :aggxd@onet.pl
  Z góry dziękuję i pozdrawiam