STYCZEŃ 2016 – EGZAMIN

1. W pracy metodą na sześć rąk w trakcie zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, podczas przekazywania instrumentów stosowanie zasady, że zawsze najpierw następuje przejęcie, a potem podanie innego narzędzia obowiązuje:

A. wyłącznie operatora,
B. tylko asystę pierwszą,
C. wyłącznie asystę drugą,
D. asystę pierwszą i drugą.

2. Która czynność podczas pracy metodą na cztery ręce odbywa się  w podstrefie I?

A. Sterylizacja narzędzi,
B. Przekazywanie instrumentów,
C. Obsługa aparatury pomocniczej,
D. Dezynfekcja przewodów ssących.

3. Którą czynność – podczas zabiegu lakowania – powinna wykonać higienistka bezpośrednio po upływie wymaganego czasu aplikacji 37% kwasu ortofosforowego?

A. Wypłukać intensywnie wodą.
B. Zaaplikować lak szczelinowy.
C. Zabezpieczyć ząb wałeczkami ligniny.
D. Włączyć lampę polimeryzacyjną na 40 sekund.

4. Którą końcówkę powinna zastosować higienistka do usunięcia złogów kamienia nazębnego na powierzchniach żujących?

A.        B.        C.        D.

5. Przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego zęba 25 należy wykonać u pacjenta zdjęcie

A. zębowe,
B. zgryzowe,
C. cefalometryczne,
D. skrzydłowo-zgryzowe.

6. Ulotka zawiera zalecenia pozabiegowe po zabiegu:

A. kiretażu,
B. lapisowanie,
C. piaskowania,
D. lakierowania.

7. Przed ekstrakcją u pacjenta zmierzono ciśnienie krwi i uzyskano wynik zamieszczony w polach oznaczonych znakiem (+). Uzyskany wynik świadczy

A. o optymalnym ciśnieniu,
B. o znacznym nadciśnieniu,
C. o podwyższonym ciśnieniu,
D. o umiarkowanym nadciśnieniu.

8. Zabieg polegający na wcieraniu roztworu azotanu srebra w tkanki zęba to

A. lapisowanie,
B. jonizowanie,
C. laseroterapia,
D. lakierowanie.

9. W którym przypadku należy przeprowadzić lakierowanie zębów?

A. Tylko u pacjentów z uzębieniem mlecznym.
B. Bezpośrednio przed założeniem wypełnienia.
C. Wyłącznie w zębach pozbawionych próchnicy.
D.Na wszystkie zęby, zwłaszcza gdy u pacjenta występuje skłonność do powstawania próchnicy.

10. Ćwiczenie z płytką przedsionkową Schönherra u dziecka 7-letniego zaleca się wykonywać o  10 do 15 powtórzeń 

A. raz dziennie,
B. 2-3 razy dziennie,
C. 5 razy dziennie,
D. 10 razy dziennie.

11. Zabiegom profilaktycznym, podczas którego używa się  miękkich łyżek silikonowych lub piankowych łyżek jednorazowych, jest

A. sanacja,
B. szynowanie zębów,
C. ligaturowanie zębów,
D. fluoryzacja kontaktowa.

12. Działanie zapobiegawczym wykonywanym w ramach profesjonalnej profilaktyki  próchnicy jest

A. uszczelnianie bruzd,
B. stosowaniem nitki dentystycznej,
C. stosowanie płukanek z fluorem,
D.  utrzymanie reżimu spożycia węglowodanów.

13. W jakim celu nie wykonuje się wybarwiania złogów nazębnych preparatem fuksyny zasadowej?

A. Wskazanie kamienia nazębnego,
B. Uwidocznienia miejsc szczególnego odkładania się płytki nazębnej.
C. Motywowania pacjenta do pracy nad poprawą higieny jamy ustnej.
D. Wykazania wyższości nowej metody szczotkowania zębów i niedociągnięć podczas nauki tej metody.

14. Które wypełnienie pośrednie w zębach bocznych jest wkładem koronowym?

15. Podanie pacjentowi znieczulenia nasiękowego , w składzie którego jest środek obkurczający naczynia krwionośne, ma na celu

A. skrócenie czasu działania znieczulenia,
B. zmniejszenie ukrwienia pola operacyjnego,
C. zwiększenie wchłaniania leku do krwioobiegu,
D. zwiększenie działań niepożądanych ogólnoustrojowych.

16. Wybierz zapis, który w dokumentacji medycznej pacjenta oznacza pierwszy trzonowiec mleczny dolny lewy

A.
B. 04-
C. – 6
D. – IV

17. Na którym diagramie zębowym oznaczono próchnicę wtórną? 

18. Który rysunek przedstawia tyłozgryz z retruzją siekaczy górnych? 

19. Który rodzaj testu wykorzystuje się do przeprowadzania kontroli  biologicznej procesu sterylizacji w autoklawie?
A. Helix.
B. Sporal B.
C. Sporal A.
D. Bowie-Dicka.
20. Procesem, w którym patogeny i  toksyny z ogniska zakażenia przedostają się do krwi, jest
A. recesja,
B. leukopenia,
C. bakteriemia,
D. stomatopatia.
21.Który rysunek przedstawia klasę II w klasyfikacji urazowej uszkodzeń zębów według Ellisa?
22. Przez punkty oznaczone na rysunku przechodzi płaszczyzna 
A. Izarda,
B. Simona,
C. Dreyfusa,
D. Kantorowicza.
23. Ile wynosi wartość wskaźnika PUWz u dorosłego pacjenta, u którego stwierdzono:
– 2 zęby z próchnicą na powierzchni wargowej
– 2 zęby z próchnicą na powierzchni zgryzowo-dystalnej,
– 2 zęby z niedorozwojem szkliwa,
– 1 ząb usunięty,
– 2 zęby z amalgamatem.
A. 3
B. 7
C. 9
D. 11
24. higienistka ocenia stan przyzębia za pomocą skali zalecanej przez WHO wśród wybranych pacjentów. U badanych osób zarejestrowano kod 1, co wskazuje na występowanie
A. zapalenia dziąseł,
B. zdrowego przyzębia,
C. złogów poddziąsłowych,
D. ubytków przyszyjkowych.
25. Jak należy postąpić z elektrodą bierną w kształcie haczyka podczas badania elektropobudliwości miazgi zęba?
A. Schładzać wodą.
B. Przyłożyć do badanego zęba.
C. Umieścić w lewej ręce pacjenta.
D. Umieścić  w przedsionku jamy ustnej pacjenta.
26. Aparat przedstawiony na zdjęciu służy do
A. jonoforezy igłowej,
B. leczenia kanałowego,
C. diagnostyki jamy ustnej,
D. badania żywotności miazgi.
27. Podczas badania toru oddychania mającego wykazać równomierność przepływu powietrza przez przewody nosowe, higienistka spodziewa się efektu skrzydeł motyla
A. na języku pacjenta,
B. na bruździe bródkowo-wargowej pacjenta,
C.podczas dociskania prawego i lewego skrzydła nosa,
D. po przyłożeniu lusterka do wargi górnej i prostopadle do przegrody nosa.
28. Wskaż obowiązującą kolejność postępowania po wykonaniu wycisku dwufazowego.
A. Wypłukanie wycisku i obłożenie ligniną.
B. Wypłukanie wycisku, zdezynfekowanie i obłożenie ligniną.
C. Osuszenie wycisku i umieszczenie go w sztywnym, szczelnym pojemniku.
D. Zdezynfekowanie wycisku i umieszczenie go w worku strunowym lub sztywnym, szczelnym pojemniku.
29. Którą łyżkę wyciskową należy zastosować do pobrania wycisku czynnościowego bezzębnej szczęki? 
A. Indywidualną górną.
B. Standardową górną o bezzębia.
C. Z wycięciem na język i niskimi krawędziami zewnętrznymi.
D. Z częścią podniebienną i wysokimi krawędziami zewnętrznymi.
30. W którym zębie można wykonać profilaktykę indywidualną z zastosowaniem laku szczelinowego?
A. Mlecznym kle górnym.
B. Siekaczu bocznym dolnym.
C. Pierwszym sikaczu dolnym.
D. Drugim przedtrzonowcu górnym
31. Prowadząc profilaktykę grupową wśród dzieci 6-letnich według metody Berggrena i Wellandera należy użyć
A. 10 ml fluorku sodu w kubku,
B. 2 % fluorku sodu na kluce z waty,
C. pianki na łyżkach indywidualnych,
D. 6-9 kropli aminofluorku na szczotce.
32. Ćwiczenie Skalouda wykorzystywane w celu zmniejszenia hipotonii mięśnia okrężnego ust u dzieci polega na
A. dmuchaniu wiatraczka,
B. nagryzaniu przyrządu Cheneta,
C. utrzymywaniu krążka Friela między dolną a górną wargą,
D. wciąganiu powietrza przez nos i przerzucaniu go w przedsionku jamy ustnej.
33. Do czego służy przedstawiony ortodontyczny aparat ćwiczebny?
A. Do pionizacji języka.
B. Do lateralizacji języka.
C. Do wzmacniania warg.
D. Do leczenia przodożuchwia.
34. Pierwszym działaniem higienistki przed przystąpieniem do organizacji zajęć profilaktycznych w grupie dzieci przedszkolnych jest
A. opracowanie konspektu zajęć,
B. wykonanie pomocy dydaktycznych,
C. udzielenie instruktażu higienicznego,
D. wysłuchanie rodziców i ocena ich problemów.
35. W celu uzupełnienia niedoborów witaminowych z grupy B, powodujących zapalenie języka, w diecie pacjenta należy uwzględnić
A. owoce, warzywa,
B. jaja, mleko, marchew,
C. tłuste ryby, jaja, produkty mleczne,
D. nasiona strączkowe, pestki dyni, nasiona zbóż.
36. Które działania powinna podjąć higienistka, aby skutecznie oddziaływać w zakresie profilaktyki próchnicy butelkowej?
A. Przeprowadzić kontrolę jamy ustnej u dzieci z próchnicą.
B. Zapoznać rodziców ze sposobem zapobiegania wadom zgryzu.
C. Rozdać ulotki rodzicom, opiekunom na temat sposobów zapobiegania dysfunkcjom i parafunkcjom.
D. Zorganizować pogadankę na temat kobiet w ciąży i młodych rodziców na temat roli higieny jamy ustnej i sposobów odżywiania małych dzieci.
 
37. Przy nadwrażliwości szyjek zębowych zaleca się szczotkowanie zębów metodą
A. Roll,
B. Bassa,
C. Fonesa,
D. Chartersa.
38. Który rysunek przedstawia prawidłowe proporcje koncentratu i wody potrzebnych do przygotowania 1 litra 2% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego
39. Jak należy postąpić z ampułką ze znieczuleniem przed założeniem do strzykawki typu Karpula? 
A. Podgrzać.
B. Wstrząsnąć 2 razy.
C. Odkazić spirytusem.
D. Usunąć z trzonu gumową nakładkę.
40. Końcówki stomatologiczne bezpośrednio przed zapakowaniem w pakiet papierowo-foliowy, należy przetrzeć
A. Spirytusem,
B. Kamfenolem,
C. Wodą utlenioną,
D. wodą destylowaną.


Klucz odpowiedzi na stronie CKE (wersja arkusza X) – KLIK