EGZAMIN ZAWODOWY – STYCZEŃ 2017

 1. W celu usunięcia osadu na powierzchniach językowych siekaczy dolnych higienistka powinna zająć miejsce na godzinie

a) 2:00
b) 6:00
c) 10:00
d) 12:00

2. Które ułożenie głowy pacjenta obowiązuje podczas wykonywania zabiegów w obrębie powierzchni policzkowych zębów w szczęce po stronie lewej?

A.B. C.  D.

 

3. Jak nazywa się zabieg polegający na wycięciu nadmiarów dziąsła?
a)  resekcja
b) hemisekcja
c) radektomia
d) gingiwektomia

 

4. Którą końcówkę roboczą należy zastosować do ultradzwiękowej kondensacji gutaperki?
A.B. C.  D.

5. Wskaż rodzaj zamieszczonego zdjęcia rentgenowskiego

A. Izometryczne
B. Panoramiczne
C. Cefalometryczne
D. Skrzydłowo-zgryzowe

6. Zamieszczone w ramce zapisy stanowią zalecenia pozabiegowe dla pacjenta


a) po założeniu aparatu stałego
b) po wykonaniu zabiegu implantacji
c) po zacementowaniu koron protetycznych
d) po otrzymaniu protez akrylowych całkowitych

7. Objawem chorobowym występującym w układzie stomatognatycznym, polegającym na wzmożonym napięciu mięśni żucia, którego przyczyną może być ogólny stres pacjenta, jest
a) anestezja
b) analgezja
c) hiperpatia
d) mioartropatia

 

8. Która czynność wykonywana podczas zabiegu lakowania zębów została zaznaczona literą X?

a) osuszenie zęba
b) piaskowanie bruzd
c) kontrola zgryzowa
d) opracowanie szczelin

9. Ćwiczenie Skalouda polega
a) na staniu na baczność i maksymalnym wysuwaniu żuchwy do przodu
b) na unoszeniu rąk w czasie wciągania powietrza i ich opuszczaniu w chwili wydechu
c) na wciąganiu powietrza przez nos i przerzucaniu go w przedsionku jamy ustnej przy zwartych wargach jak przy płukaniu
d) na wkładaniu płytki przedsionkowej bokiem do przedsionka jamy ustnej i jej wyjmowanie w lini prostopadłej do łuków zębowych

10. Zabiegiem polegającym na zgrubnym i wykończeniowym oczyszczaniu koron, szyjek i korzeni zmineralizowanych złogów nazębnych jest
a) paiting
b) scaling
c) stripping
d) polishing

11. Zdjęcie przedstawia pacjenta podczas wykonywania ćwiczenia

a) Friela
b) Mounta
c) Rogersa
d) Baume’a

12. Lekarz dentysta wykonuje zabieg odbudowy zęba materiałem kompozytowym. Po wytrawieniu szkliwa należy przygotować
a) lak
b) liner
c) primer
d) kompozyt

13. Czynność przedstawiona na ilustracji wykonywana jest podczas zabiegu

a) wybielania
b) fluoryzacji
c) szynowania
d) lakierowania

14. Który środek uzupełniający, służący utrzymaniu prawidłowej higieny pomiędzy dziąsłem a przęsłem mostu powinna zalecić higienistka stomatologiczna?
a) gumę do żucie
b) nić retrakcyjna
c) nić Super Floss
d) taśmę dentystyczną


15.Wybierz brakująca czynność wykonywaną w celu przygotowania końcówki turbiny do sterylizacji

 

a) umieszczenie końcówki turbiny w myjce ultradzwiękowej
b) umieszczenie końcówki turbiny w wanience dezynfekcyjnej
c) umieszczenie końcówki turbiny w  pakietach foliowo-papierowych
d) umieszczenie końcówki turbiny w sterylizatorze na suche powietrze

16. Niezbędnym elementem wyposażenia gabinetu ortodontycznego są, służące do formowania łuków, kleszcze
a) Luera
b) Bartena
c) Angle’a
d) Meissnera

 

17.Które kleszcze są używane do usuwania korzeni górnych?

18. Jak często należy przeprowadzać wewnętrzną kontrolę procesu sterylizacji testem biologicznym i zlecać jego analizę?
a) co tydzień
b) raz w miesiącu
c) jeden raz w roku
d) dwa razy w roku

19. Wybierz zapis, który w dokumentacji medycznej pacjenta oznacza drugi trzonowiec mleczny górny prawy.
a) 6+
b) +VII
c) 55
d) -VI

20. Jak zapisać w elektronicznej karcie pacjenta następujące dane: “Ząb drugi przedtrzonowy dolny prawy powierzchnia styczna przyśrodkowa i żująca”?
a) 45 D/O
b) 24 B/O
c) 45 M/O
d) 85 M/O/D

21. Którym symbolem należy opisać kartotekę pacjenta poradni chirurgii stomatologicznej?
a) Mz/_1
b) Mz/St-7
c) Mz_Ch/16
d) Mz_St/260

22. Pacjent poradni chirurgicznej został poddany ekstrakcji zębów trzonowych przed wykonaniem protezy całkowitej dolnej. Biorąc pod uwagę czas gojenia kości pu usunięciu zęba, termin rozpoczęcia leczenia protetycznego powinien zaostać ustalony
a) za tydzień
b) za dwa tygodznie
c) za trzy tygodnie
d) za sześć tygodni

 
 

23. W diagramie zębowym pacjenta z uzębieniem częściowym stałym przed numerem zęba w dolnym prawym kwadrancie powinna znaleźć się liczba

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

24. Tkanką łączną wypełniającą szczelinę między korzeniem zęba a kością zębodołu jest
a) dziąsło
b) cement
c) ozębna
d) kostniwo

25. Przyczyną patologicznej utraty szkliwa i zębiny w postaci ubytków klinowych, spowodowany siłami mechanicznego obciążenia wywołanego nieprawidłowym zgryzem, to
a) erozja
b) atrycja
c) abfrakcja
d) demastykacja

26. Którą wadę ortodontyczną, według Orlik-Grzybowskiej, przedstawia rysunek?

a) tyłozgryz całkowity
b) przodozgryz częściowy
c) przodożuchwie czynnościowe
d) tyłozgryz z retruzją siekaczy górnych

27. Ile wynosi zębowy wskaźnik intensywności próchnicy u dwóch pacjentów, u których stwierdzono:
pierwszy pacjent – stan zębów stałych 28, w tym:
– 3 zęby z próchnicą na powierzchni okluzyjnej
– 5 zębów z próchnicą na powierzchni okluzyjno-mezjalnej
drugi pacjent – stan zębów stałych 28, w tym:
– 4 zęby z próchnicą na powierzchni okluzyjnej
– 2 zęby na powierzchni okluzyjno-dystalnej
– 2 zęby na powierzchni mezjalno-okluzyjno-dystalnej?
a) 8
b)13
c)16
d) 27

28. U pacjenta wykonano badanie wskaźnikiem CPITN. O czym informujją wyniki z 2 i 5 sekstantu?

a) o zdrowym przyzębiu
b) o kamieniu nazębnym podddziąsłowycm
c) o krwawieniu z dziąseł po zgłębnikowaniu
d) o kieszonkach dziąsłowych powyżej 6 mm

29. Urządzeniem umożliwiającym sygnalizację dźwiękową zbliżania się narzędzia do otworu fizjologicznego kanału korzeniowego jest:
a) velscope
b) endometr
c) pulpometr
d) diagnodent

30. Wybierz prawidłową kolejność wykonywania zapisanych w zamieszczonej tabeli czynności podczas zarabiania gipsu.

a) 4,1,2,5,3
b) 4,2,3,1,5
c) 4,1,2,3,5
d) 4,2,1,3,5

31. Wybierz przydatny element w profilaktyce indywidualnej pacjenta z wysoką aktywnością próchnicy.

a) ustalenie diety
b) test Dentocult L.B.
c) testy czynnościowe
d) wybarwienie płytki

32. Do przeprowadzania profilaktyki metodą Berggrena-Wellandera wykorzystuje się:
a) pędzelek
b) lakier fluorowy
c) szczoteczkę do zębów
d) kubek z roztworem NaF

33. W celu aktywacji standardowej płytki przedsionkowej należy
a) zmoczyć płytkę zimną wodą
b) rozgrzać płytkę nad palnikiem
c) zanurzyć płytkę w gorącej wodzie
d) umieścić płytkę w wodzie utlenionej

34. W którym kierunku należy kierować strumień wydychanego powietrza w wiatraczek podczas ćwiczeń stosowanych przy zaburzeniach dotylnych?
a) nisko, do klatki piersiowej
b) na prawą stronę do ramienia
c) wysoko do przodu przed głową
d) na lewą stronę na wysokości serca

35. Które ćwiczenie należy zastosować u dziecka z przetrwałym, niemowlęcym sposobem połykania?
a) dmuchanie piórka
b) ćwiczenia Rogersa
c) ćwiczenia Skalouda
d) ćwiczenia z dropsem

36. Pacjent cierpiący na szkorbut posiada niedobór
a) witaminy A
b) witaminy B
c) witaminy C
d) witaminy D

37. Która metoda szczotkowania jest szczególnie skuteczna w usuwaniu płytki bakteryjnej z kieszonek dziąsłowych?
a) Bassa
b) Fonesa
c) Chartersa
d) Stillmanna

38. Do usunięcia silnych przebarwień nikotynowych należy użyć
a) piaskarki
b) kirety Gracey
c) lasera biostymulacyjnego
d) skalera ultradzwiękowego

39.Do zabiegu usuwania złogów poddziąsłowych z powierzchni mezjalnych zębów bocznych należy wybrać kiretę Gracey oznaczoną numerem
a) 1/2
b) 5/6
c) 11/12
d) 13/14

40. Warunkiem ochrony wzroku zespołu stomatologicznego jest równomierne i pozbawione efektu pulsacji oświetlenie ogólne w całym gabinecie o natężeniu nie mniejszy niż:
a) 200 luksów
b) 300 luksów
c) 500 luksów
d) 1000 luksów

KLUCZ ODPOWIEDZI (źródło CKE)

Podoba Ci się ten wpis?

Share on facebook
Podziel się na Facebooku

15 thoughts on “EGZAMIN ZAWODOWY – STYCZEŃ 2017”

  1. Witam, w czerwcu zdaje egzaminy na hs i bardzo sie stresuje dlatego prosze o przeslanie wszystkich mozliwych materialow,testow na adres monika0114@poczta.onet.pl
    Z gory slicznie dziekuje i pozdrawiam serdecznie.
    P.S. fantastyczny blog, czuje sie pasje do tego zawodu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart