Wskaźnik CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs) – to wskaźnik badający potrzeby lecznicze pacjenta. Badanie przeprowadza się za pomocą kalibrowanego zgłębnika zakończonego kuleczką o średnicy 0,5 mm. Sondowanie przeprowadza się z siłą około 0,25 N.

CPITN rejestruje trzy zasadnicze objawy chorobowe:
– krwawienie podczas zgłębnikowania
– obecność kamienia nazębnego poddziąsłowego i naddziąsłowego
– obecność patologicznych kieszonek dziąsłowych )3,5 – 5,5mm i głębsze)

Wskaźnik CPITN analizuje się na wszystkich zębach, a następnie odnotowuje się najwyższy wynik w każdym sekstancie.KODY – SYSTEM OZNACZANIA 
Wartości kodów 0-4 definiują prawidłowy (wartość 0) lub patologiczny (1-4) stan dziąseł i tkanek przyzębia.
Wynik badania oznacza się według następujących kodów:
– “0” – brak objawów, stan prawidłowy
– “1” – krwawienie podczas sondowania
– “2” – obecność kamienia poddziąsłowego i naddziąsłowego
– “3” – obecność kieszonek dziąsłowych o głębokości od 3,5mm do 5,5mm
– “4” – obecność kieszonek dziąsłowych o głębokości 6mm lub więcej

Uzyskane wyniki służą do określenia potrzeb leczniczych pacjenta lub populacji. W każdym sekstancie wpisuje się jedną, najwyższą wartość. 

POTRZEBY ODPOWIADAJĄCE KONKRETNEMU KODOWI 
Do każdego kodu ustalonego po wykonaniu badania przyporządkowane są odpowiednie potrzeby lecznicze:

“0” –  potrzeba lecznicza – domowe zabiegi profilaktyczno-higieniczne 
“1” –  potrzeba lecznicza – instruktaż higieny 
“2” –  potrzeba lecznicza – instruktaż
                                        – skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy
                                        – usunięcie nawisających wypełnień i nawisów koron przy brzegu dziąsła 
“3” –  potrzeba lecznicza – instruktaż
                                        – skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy
                                        – usunięcie nawisów wypełnień i koron przy brzegu dziąsła
                                        – kompleksowe leczenie


Przykład z książki “Periodontologia” H.F. Wolf PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM WSKAŹNIKA CPITN

ZADANIE 23, ARKUSZ EGZAMINACYJNY CZERWIEC 2007
Po badaniu lekarz stomatolog określił u pacjenta na podstawie wskaźnika CPITN I kategorię potrzeb. Po ustaleniu plany profilaktyczno-leczniczego przekazał pacjenta higienistce, która realizuje zadanie w postaci


    A. Korekty zgryzu
    B. Skalingu naddziąsłowego
    C. Usunięcia nawisów wypełnień
    D. Instruktażu higieny jamy ustnejZADANIE 27, ARKUSZ EGZAMINACYJNY: CZERWIEC 2007 
Podczas badania jamy ustnej pacjenta zastosowano wskaźnik potrzeb leczniczych przyzębia – CPITN. Wartość wskaźnika określono kodem 2, wynik wskazuje na obecność 

    A. Krwawienia z dziąseł

    B. Kamienia poddziąsłowego i naddziąsłowego
    C. Kieszonek dziąsłowych głębokości 3,5-5,5m
    D. Kieszonek dziąsłowych głębokości powyżej 6mm
Więcej na temat samego badania kieszonek dziąsłowych przy użyciu sondy periodontologicznej możecie przeczytać w moim poprzednim – KLIK 
Inne zadania egzaminacyjne dotyczące wskaźników – KLIK
                    

                                                      FACEBOOK           INSTAGRAM

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart